Cristin-prosjekt-ID: 531201
Sist endret: 11. februar 2020, 15:48

Cristin-prosjekt-ID: 531201
Sist endret: 11. februar 2020, 15:48
Prosjekt

Tjenesteutvikling sammen med personer med utviklingshemming

prosjektleder

Anita Gjermestad
ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

Kontaktinformasjon

Telefon
91113838
Sted
Anita Gjermestad

Tidsramme

Avsluttet
Start: 24. januar 2017 Slutt: 31. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Tjenesteutvikling sammen med personer med utviklingshemming

Vitenskapelig sammendrag

Tjenesteutvikling sammen med personer med utviklingshemning

Prosjektet retter søkelyset på tilrettelegging for tjenesteutvikling og brukermedvirkning. Hovedspørsmål i prosjektet er hvordan personer med utviklingshemming kan påvirke hjelpen og tjenestene de mottar der de bor, på arbeid og i fritiden. To prosjektgrupper skal jobbe med å finne svar på disse hovedspørsmålet. Den ene i Rogaland (VID) den andre i Sør-Trøndelag (NTNU).  Hver gruppe skal bestå av seks personer med utviklingshemming, to forskere og  to tjenesteytere og skal treffes jevnlig, ca. 1 gang i måneden. For å lære mer om hvordan personer med utviklingshemming kan påvirke egne tjenestetilbud skal prosjektgruppene prøve ut en dialogbasert og anerkjennende metode som heter, PAAR (Participatory, Appreciative Action and Reflection). Deltakerne i gruppene skal treffes på høgskolen. De skal snakke sammen og gjøre forskjellige aktiviteter som å se på bilder, film, høre musikk eller lage noe og snakke sammen om de forskjellige aktivitetene.

Oppstart er juni i 2017. Prosjektet varer i 3 år. Deltagere i gruppene er med ett år om gangen, men kan fortsette videre flere år dersom de ønsker det.

Norsk Forbund for utviklingshemmede er søkerorganisasjon.  Prosjektet er organisert som et samarbeidprosjekt mellom vernepleierutdanningen ved VID Vitenskapelig Høyskole og NTNU.

Anita Gjermestad (VID) er prosjektets leder. Prosjektmedarbeidere er Laila Luteberget (VID), Aud Elisabeth Witsø og Turid Midjo (NTNU). For mer informasjon om prosjektet ta kontakt med:

Kontaktpersoner i Rogaland:

anita.gjermestad@vid.no

laila.luteberget@vid.no

oddkare.barkved@gmail.com

Kontaktpersoner i Sør-Trøndelag:

aud.e.witso@ntnu.no

turid.midjo@ntnu.no

frostroe@online.no

 

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Anita Gjermestad

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
Aktiv cristin-person

Synne Kristin Nese Skarsaune

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

Aud Elisabeth Witsø

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Turid Midjo

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Laila Luteberget

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 5 av 5

Resultater Resultater

Developing good services – collaboration between adults with intellectual or cognitive disability, staff and academics in Norway.

Witsø, Aud Elisabeth; Gjermestad, Anita; Luteberget, Laila; Midjo, Turid. 2019, IASSIDD. VID, NTNUPoster

Developing good services - a cooperation between people with intellectual disability, staff and academics. .

Gjermestad, Anita; Luteberget, Laila; Skarsaune, Synne Kristin Nese; Midjo, Turid; Witsø, Aud Elisabeth. 2019, NNDR Conference. VID, UIT, NTNUVitenskapelig foredrag

Development of health and care services in coopeartion with people with intellectual disability. How to safeguard third party persons?

Luteberget, Laila; Gjermestad, Anita; Midjo, Turid; Skarsaune, Synne Kristin Nese; Witsø, Aud Elisabeth. 2017, Seminar on inclusive research . VID, UIT, NTNUVitenskapelig foredrag

Tjenesteutvikling sammen med personer med utviklingshemming.

Skarsaune, Synne Kristin Nese; Gjermestad, Anita; Luteberget, Laila; Midjo, Turid; Witsø, Aud Elisabeth. 2017, Brukermedvirkning i fagutvikling og forskning sammen med personer med utviklingshemming. VID, UIT, NTNUVitenskapelig foredrag
1 - 4 av 4