Cristin-prosjekt-ID: 531206
Sist endret: 11. februar 2020, 15:43

Cristin-prosjekt-ID: 531206
Sist endret: 11. februar 2020, 15:43
Prosjekt

Forskningssirkler

prosjektleder

Anita Gjermestad
ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

Kontaktinformasjon

Telefon
91113838
Sted
Anita Gjermestad

Tidsramme

Avsluttet
Start: 24. januar 2015 Slutt: 30. november 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Forskningssirkler

Vitenskapelig sammendrag

Høsten 2015 igangsatte VID Vitenskapelige høyskole tre forskningssirkler sammen med tjenesteytere i helse- og velferdstjenester til personer med utviklingshemming. Prosjektet ble finansiert av Fylkesmannen i Rogaland, og var en del av satsning Kompetanseløftet 2015. Målet og intensjonen med arbeidet var å bidra til kompetanseheving, fag- og praksisutvikling i de respektive tjenestene.

Forskningssirklenes overbyggende tematikk var tjenester og hverdagsliv til personer med utviklingshemming, men hver sirkel utforsket vært sitt spesifikke fokus; a) samspill og kommunikasjon med personer med alvorlig utviklingshemming, b) personer med utviklingshemming og utfordrende atferdog c)personer med utviklingshemming med psykiske helseutfordringerDe tre forskingssirklenes overbyggende tematikk var tjenestetilbud til personer med utviklingshemming, men utforsket vært sitt spesifikke fokus; a) samspill og kommunikasjon med personer med alvorlig utviklingshemming, b) personer med utviklingshemming og utfordrende atferdog c)personer med utviklingshemming med psykiske helseutfordringer

 

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Anita Gjermestad

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
Aktiv cristin-person

Kirsten Jæger Fjetland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

Laila Luteberget

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

Elisabeth Kiær

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
Aktiv cristin-person

Vibeke Glørstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Forskningssirkler som modell for fagutvikling.

Luteberget, Laila; Gjermestad, Anita. 2019, Universitetsforlaget. VIDVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Forskningssirkler som modell for fagutvikling : erfaringer fra tjenestetilbud til personer med utviklingshemming.

Luteberget, Laila. 2019, Universitetsforlaget. VIDVitenskapelig antologi/Konferanseserie

Forskningssirkler som metode for kunnskaps og kompetanseutvikling i tjenestetilbud til personer med utviklingshemming .

Fjetland, Kirsten Jæger; Gjermestad, Anita; Berge, Ulf; Glørstad, Vibeke; Kiær, Elisabeth; Luteberget, Laila. 2019, Fontene forskning. VIDVitenskapelig artikkel

Forskningssirkler for personell i kommunale tjenestetilbud til personer med utviklingshemming.

Gjermestad, Anita. 2015, Formidlingsseminar om forskningssirkler. VIDFaglig foredrag
1 - 4 av 4