Cristin-prosjekt-ID: 531215
Sist endret: 24. januar 2017, 14:07

Cristin-prosjekt-ID: 531215
Sist endret: 24. januar 2017, 14:07
Prosjekt

Samarbeidsprosjekt i praksisfeltet; praksis som lærinsarena

prosjektleder

Anna Chalachanova
ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

Tidsramme

Avsluttet
Start: 17. august 2015 Slutt: 31. oktober 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Samarbeidsprosjekt i praksisfeltet; praksis som lærinsarena

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Anna Chalachanova

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

Olaug Akselberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Time kommune
Aktiv cristin-person

Gerd Marit Ytreland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

Hanne Line Wærness

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 4 av 4