Cristin-prosjekt-ID: 531273
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 15:32 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 531273
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 15:32 Sist endret av: REK
Prosjekt

Effekten av trombopoietinreseptor agonister på koagulasjon og fibrinolyse

prosjektleder

Waleed Khalid Ghanima
ved Sykehuset Østfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sykehuset Østfold HF

forskningsansvarlige enheter

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2011/1747

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. oktober 2011 Slutt: 31. desember 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Effekten av trombopoietinreseptor agonister på koagulasjon og fibrinolyse

Populærvitenskapelig sammendrag

Trombopoietinreseptor agonister (TpoRA) er nylig introduserte legemidler som øker blodplatetall ved Immunologisk trombocytopeni (ITP) - en tilstand der trombocytopeni er forårsaket av en immunmediert destruksjon av blodplatene og som medfører økt risko for blødning. I klininske studier har det blitt rapportert en del venetromboser (VT) som gir mistanke om en mulig sammenheng mellom TpoRA og VT. Målet med denne studien er å studere blodlevringsevnen (koagulasjonssystemet) før og etter start av TpoRA for å finne ut om systemet aktivires av disse legemidlene, noe som kan forklare trombosetendensen. Diverse koagulasjonsparametre skal måles hos 3 forskjellige grupper: ITP-pasienter rett før behandlingsstart og 2, 6 og 12 uker etter start av behandling med TpoRA ITP-pasienter som har stått på TpoRA i >1 år Friske forsøkspersoner som en kontroll-gruppe.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Waleed Khalid Ghanima

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sykehuset Østfold HF

Hoa Thi Tuyet Tran

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Akershus universitetssykehus HF

Lamya Samir Noori Garabet

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Østfold HF
1 - 3 av 3