Cristin2.8.4 Prosjekter

Prioritizing Care: Emerging dilemmas in the Norwegian care service landscape. PriCare.
 • prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet
  • Senter for omsorgsforskning (NTNU)
  • prosjektleder
 • FinansieringskildeProsjektkode
  Norges forskningsråd 262858
 • 2017-08-01
 • 2021-08-01
 • Aktivt


Prioritizing Care: Emerging dilemmas in the Norwegian care service landscape. PriCare.
 • Lokal tenesteyting
 • Prioritering
 • Kommunehelsetjenester
Prosjektet har ingen tilknyttede prosjekter.
1 tilknyttet publikasjon eller resultat


Vitenskapelig artikkel (1)

2017