Cristin-prosjekt-ID: 531708
Registrert av: REK Sist endret: 12. april 2019, 22:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 531708
Registrert av: REK Sist endret: 12. april 2019, 22:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Utvikling av et spørreskjema for å målrette rehabilitering for pasienter med fibromyalgi

prosjektleder

Kåre Birger Hagen
ved Diakonhjemmet sykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Diakonhjemmet sykehus

forskningsansvarlige enheter

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
 • Sunnaas sykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/2032

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 2. januar 2017 Slutt: 31. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Utvikling av et spørreskjema for å målrette rehabilitering for pasienter med fibromyalgi

Populærvitenskapelig sammendrag

Fibromyalgi (FM) er et invalidiserende muskel-skjelettsyndrom av ukjent årsak. De diagnostiske kriterier er basert på utbredte muskelsmerter og andre somatiske symptomer. Diagnostiske indikatorer og andre potensielt modifiserbare faktorer med kontinuerlige fordelinger kan gi informasjon om sannsynligheten for et framtidig helseutfall, og kan brukes som modifiserbare mål for behandling og rehabilitering. Målet for dette prosjektet er å utvikle og validere et screeningverktøy som kan forutsi utfallet av rehabilitering for pasienter med FM og utbredte smerter. Prosjektet vi gi kunnskap for fremtidige utprøvinger og evalueringer av målrettetere rehabiliteringsprogram for denne pasientgruppen. I en prospektiv kohortstudie vil vi inkludere 1000 pasienter med FM og utbredte smerter som er henvist til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Kåre Birger Hagen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Diakonhjemmet sykehus

Thomas Glott

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sunnaas sykehus HF

Lars Nysether

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sunnaas sykehus HF

Elisebeth Bærheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norsk Revmatikerforbund
Aktiv cristin-person

Heidi Andersen Zangi

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Diakonhjemmet sykehus
1 - 5 av 5