Cristin-prosjekt-ID: 531743
Sist endret: 8. april 2021, 08:17

Cristin-prosjekt-ID: 531743
Sist endret: 8. april 2021, 08:17
Prosjekt

Fortelling og forhandling – Forskergruppe for ny metodologi i forskning og undervisning

prosjektleder

Mette Bøe Lyngstad
ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Tidsramme

Aktivt
Start: 5. desember 2016 Slutt: 1. januar 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Fortelling og forhandling – Forskergruppe for ny metodologi i forskning og undervisning

Populærvitenskapelig sammendrag

Narrativ forskning er et voksende forskningsfelt som belyser menneskelig erfaring gjennom fortellingssjangre. I pedagogikk og utdanningsvitenskap i vid forstand er forskningsfeltet karakterisert av en samarbeidende tilnærming til empiriske data. Gjennom å delta, være tett på barn, studenter, lærere, lærerutdannere og andre vil forskeren forme fortellingene på ny. Gruppen studerer og utvikler metodologi og undervisningsmateriell for de utdanningene deltakerne er involvert i. Fortelling/narrativ er et interdisiplinært begrep derfor arbeider gruppen tverrfaglig og tverrestetisk. Det vil være et særlig nytt bidrag at gruppen vil arbeide med å lage virtuelle praksiser basert på fortellinger fra det virkelige livet. I utdanning som i livet ellers vil mennesker, for eksempel barn, lærere og lærerutdannere trekke på egen livserfaring. De forteller om egne nederlag og suksesser for å illustrere det de finner viktig eller for å sette spor. I utdanning, det være seg barnehage, skole eller høyere utdanning vil narrative studier gi verdifull innsikt i hvordan og hva mennesker forstår, hva de verdsetter og hva som ligger til grunn for praksis. I utdanning av lærerstudenter vil det å kunne få varierte erfaringer fra det virkelige livet ha stor betydning for å utvikle dømmekraft og for å dyktiggjøre seg for yrket. 

Forskergruppen arbeider med studier av og med menneskers fortellinger i ulike livsløp og i utdanningsinstitusjoner for å bidra med ny innsikt av betydning for læreryrket. Vi studerer både de yngste barnas samtalefortellinger og lek, ungdommers ulike narrative uttrykksformer, studenters fortellinger i og fra praksis, læreres og lærerutdanneres fortellinger fra høyere utdanning. Gruppen arbeider også med fortellinger som symbol, kunstform og som performative og virtuelle uttrykk. Felles for gruppen er verdiforankringen som kommer til uttrykk i målsettingen om å bidra til ny innsikt og kunnskap om fortellinger sett som både ignorerte, ikke fortalte fortellinger og kollektivt fortalte fortellinger. Tverrfaglighet ses som en ressurs for gruppens arbeid. Vi vil se nærmere på hvordan ulike faglige perspektiver kan styrke utviklingen av ny innsikt og kunnskap om inkluderings- og eksluderingsmekanismer, om danning som subjektivering og om identitetsprosesser.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Mette Bøe Lyngstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet

Vibeke Solbue

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Marianne Nødtvedt Knudsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for visuelle og sceniske fag ved Universitetet i Agder

Rakel Odette Tetlie

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NLA Høgskolen
Aktiv cristin-person

May Britt Revheim Brekke

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »