Cristin-prosjekt-ID: 531745
Sist endret: 13. mai 2019, 13:42

Cristin-prosjekt-ID: 531745
Sist endret: 13. mai 2019, 13:42
Prosjekt

Nærmiljø og lokalsamfunn som fremjar folkehelse. Eit utviklingsprosjekt i samarbeid med Hordaland fylkeskommune.

prosjektleder

Rita Agdal
ved Institutt for velferd og deltaking ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Finansiering

 • Høgskolen i Bergen
  Prosjektkode: 94179

Kontaktinformasjon

Telefon
93415525
Sted
Rita Agdal

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2016 Slutt: 31. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Nærmiljø og lokalsamfunn som fremjar folkehelse. Eit utviklingsprosjekt i samarbeid med Hordaland fylkeskommune.

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet har som mål å: Betre kvalitative utfordringsoversikter på folkehelseområdet som grunnlag for kommunale plan- og avgjerdsprosessar. Betre kunnskap om kva som bidreg til livskvalitet og trivsel, og korleis folk har det i lokalsamfunna. Utvikle metodar for medverknadsarbeid. Styrke grunnlag for tiltak i samsvar med lokale utfordringar, samt lokal kompetansebygging.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Rita Agdal

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for velferd og deltaking ved Høgskulen på Vestlandet

Eli Kristin Aadland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Hege Wergedahl

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

Nina Grieg Viig

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

Per Arne Rød

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for velferd og deltaking ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 5 av 16 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Nærmiljøkvalitetar kva er det? Kva seier forskninga?

Hallås, Bjørg Oddrun. 2016, Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse. HVLVitenskapelig foredrag
1 - 1 av 1