Cristin-prosjekt-ID: 531829
Sist endret: 17. desember 2019 14:29

Cristin-prosjekt-ID: 531829
Sist endret: 17. desember 2019 14:29
Prosjekt

Et video og tredemølleprosjekt: testing av balanse under gange

prosjektleder

Kjersti Thulin Wilhelmsen
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 30. januar 2017 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Et video og tredemølleprosjekt: testing av balanse under gange

Vitenskapelig sammendrag

I samarbeid med Senter for nye medier er det laget en video som kan benyttes i undersøkelse av balanse under forflytning. Videoen inneholder utendørs og innendørs sekvenser filmet med en hastighet på 1.2 m/sek, vanlig ganghastighet. Videoen, som skal vises på 3 skjermer plassert på et stativ mens forsøkspersoner går på tredemølle, er ment å skape en illusjon av å bevege seg gatelangs/bevege seg inne på et kjøpesenter. Dette gjør at vi kan undersøke hvordan friske personer og forskjellige pasientgrupper håndterer balansemessige utfordringer under gange ved ulike, men kontrollerte betingelser (ytre forstyrrelser, kognitive oppgaver). Arbeidet er et ledd i utvikling av et testparadigme rettet mot undersøkelse av balanse og inngår sammen med andre balansetester som utføres på SIM arena.

Hensikt/nytteverdi

For å kunne tolke testresultater må vi vite hvordan funksjonsfriske oppfører seg i denne testen. Som en del av dette ønsker vi å etablere et normalmateriale for tredemølleprosjektet. Dette blir en viktig referanse når vi senere skal sammenligne resultatene med ulike pasientgrupper med plager fra muskel/skjelett.

Personer i normalmaterialet utsettes for visuelle, lydmessige og konsentrasjonsmessige utfordringer under gange på tredemølle. Målet er å fremskaffe kunnskap om hvordan balanse påvirkes av ytre forstyrrelser og kognitive prosesser i normalbefolkningen.

SIM arena er godt utstyrt for å undersøke balanse både i stående og i gående. Tredemølleprosjektet inngår i dette. Utvikling av et testparadigme der undersøkelse av balanse vil være sentralt i BeFu sine framtidige prosjekter. Det gir muligheter for studentoppgaver både på BSc og MSc.

 

Formål og forskningsspørsmål

 • Hvordan påvirkes balanse av ytre forstyrrelser hos en gruppe friske, voksne personer under gange på tredemølle?

 • Hva skjer med balansen når variabilitet og vanskelighetsgrad øker?

 • Har alder noen betydning for balanse?

 • Har kjønn noe betydning for balanse?

Metode

Prosjektet vil være et tverrsnittstudie der man samler informasjon på en planlagt måte i en definert populasjon på et gitt tidspunkt.

Man ønsker å rekruttere ca.100 personer fra avd. AHS ved HVL, avd. Bergen ved å sende ut en invitasjon via epost. Bachelorstudenter som vil delta i datainnsamlingen blir bedt om å rekruttere deltakere fra studentene fra samme avdeling. Deltakerne skal være likt fordelt på kvinner og menn, og likt fordelt i alderskategorier, fra 18 år og oppover. Data som skal samles inn i tillegg til testing på tredemølle er alder, kjønn, høyde, vekt og selvrapportert fysisk form (IPAQ) Det er ikke blitt foretatt styrkeberegning av antall deltagere.

Eksklusjonskriterier vil være funksjonsplager som kan påvirke gangfunksjonen.

Det er lagt opp til pilottesting våren 2017 for å teste ut apparatur og målemetoder.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kjersti Thulin Wilhelmsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskulen på Vestlandet

Richard Clendaniel

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Duke University

Dara Meldrum

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved The Royal College of Surgeons in Ireland
Aktiv cristin-person

Lars Peder Vatshelle Bovim

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Bård Erik Bogen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »