Cristin-prosjekt-ID: 531906
Sist endret: 11. mars 2020, 14:41

Cristin-prosjekt-ID: 531906
Sist endret: 11. mars 2020, 14:41
Prosjekt

Endringer i forekomst, årsaker og kliniske karakteristika av barn med cerebral parese i Norge født i perioden 1996 -2010.

prosjektleder

Guro Lillemoen Andersen
ved Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 495.000
 • Sykehuset i Vestfold HF
  Prosjektkode: 197590

Klassifisering

Emneord

Komorbiditet • Trender • Cerebral parese • Perinatal

Kategorier

Prosjektkategori

 • Doktorgradsprosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 2. januar 2017 Slutt: 31. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Endringer i forekomst, årsaker og kliniske karakteristika av barn med cerebral parese i Norge født i perioden 1996 -2010.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Guro Lillemoen Andersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for klinisk og molekylær medisin ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Sandra Julsen Hollung

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for klinisk og molekylær medisin ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF

Torstein Vik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for klinisk og molekylær medisin ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Inger Johanne Landsjøåsen Bakken

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for barns helse og utvikling ved Folkehelseinstituttet
1 - 4 av 4

Resultater Resultater

Overvåkning av cerebral parese i Norge.

Hollung, Sandra Julsen. 2020, CP bladet. VESTFOLD, NTNUPopulærvitenskapelig artikkel

Surveillance of cerebral palsy in Norway; a national registry-based study.

Hollung, Sandra Julsen. 2019, VESTFOLD, NTNUDoktorgradsavhandling

Comorbidities in cerebral palsy: a patient registry study.

Hollung, Sandra Julsen; Bakken, Inger Johanne Landsjøåsen; Vik, Torstein; Lydersen, Stian; Wiik, Robert; Aaberg, Kari Modalsli; Andersen, Guro Lillemoen. 2019, Developmental Medicine & Child Neurology. FHI, VESTFOLD, HELSEDIR, NTNU, OUSVitenskapelig artikkel

Comorbidities among children and youths with cerebral palsy in Norway.

Hollung, Sandra Julsen; Bakken, Inger Johanne Landsjøåsen; Wiik, Robert; Vik, Torstein; Andersen, Guro Lillemoen. 2019, 31st Annual meeting of the European Academy of Childhood Disability . FHI, VESTFOLD, HELSEDIR, NTNUPoster

Nedgang i forekomst og alvorlighetsgrad av cerebral parese i Norge.

Hollung, Sandra Julsen; Andersen, Guro Lillemoen. 2018, CP bladet. VESTFOLD, NTNUPopulærvitenskapelig artikkel
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »