Cristin-prosjekt-ID: 532122
Sist endret: 21. februar 2019 13:37

Cristin-prosjekt-ID: 532122
Sist endret: 21. februar 2019 13:37
Prosjekt

Functional capacity for walking in adults with Cerebral Palsy - with special focus on muscle function, architecture and strength (FUNCAP-CP)

prosjektleder

Silje Mæland
ved Institutt for helse og funksjon ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for helse og funksjon ved Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsefag

Emneord

Gangfunksjon • Ultralyd • Cerebral parese • Biomarkører • 3D-ganganalyse • Nevrologi • Muskel- og skjelett, fysiologi • Trening

HRCS-helsekategori

 • Muskulatur og skjelett

Kategorier

Prosjektkategori

 • Doktorgradsprosjekt

Kontaktinformasjon

Telefon
92403314
Sted
Silje Mæland

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mai 2017 Slutt: 1. mai 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Functional capacity for walking in adults with Cerebral Palsy - with special focus on muscle function, architecture and strength (FUNCAP-CP)

Populærvitenskapelig sammendrag

Physical activity is important and central to maintain and improve health, physical and mental function and well-being throughout life. Persons with cerebral palsy (CP) often experience deterioration of walking function in early adult age, and have physical impairments such as reduced muscle strength and cardio-respiratory fitness, reduced motor control and increased physical fatigue.
This makes participation in ordinary training or physiotherapy activities difficult and less feasible. The FUNCAP-CP project will address the shortcomings in the current services, and develop a feasible and effective functional training program based on the participant’s needs and experiences and evidencebased
principles for physical training.

Vitenskapelig sammendrag

Adults with Cerebral Palsy (CP) often report that their walking function deteriorates over time, and that this deterioration has important negative implications for activities of daily life and participation in social activities. 

The current study aims to develop, investigate feasibility, and test the respons of a functional exercise program for adults with CP in the primary health care setting in Norway. The main aim of the exercise program will be to improve walking function for young adults with CP.

Study A Semistructured individual interviews

Study B + C Case series experimental design

 

Tittel

Funksjonell kapasitet for gange hos voksne med cerebral parese - med spesiell fokus på muskelfunksjon, muskelarkitektur og styrke

Tittel

Funksjonell kapasitet for gange hos voksne med cerebral parese - med spesiell fokus på muskelfunksjon, muskelarkitektur og styrke

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet "Funksjonell kapasitet for gange hos voksne med cerebral parese - med spesiell fokus på muskelfunksjon, muskelarkitektur og styrke" (FUNCAP-CP) har som målsetning å utvikle, prøve ut og undersøke gjennomførbarheten av et treningsprogram for forbedring av gangfunksjon hos voksne personer med cerebral parese (CP). Det er vel kjent at en stor del av personene med CP opplever en forverring av sin gangfunksjon i forholdsvis tidlig voksen alder, dvs fra 35-40 års alder.

Årsakene til forverringen av gangfunksjonen er sammensatt av flere ulike faktorer, så som smerter, utmattelse, redusert muskelstyrke og kondisjon, redusert balanse, spastisitet og økende stivhet i muskulatur og ledd. Redusert gangfunksjon er ofte med og bidrar til nedsatte muligheter til aktiviteter og deltakelse i sosiale sammenhenger, og dermed også redusert livskvalitet.

Tidligere studier av treningsprogrammer med sikte på å forbedre gangfunksjon med styrketrening, har vist at deltakerne ble sterkere, men fikk ikke nødvendigvis bedre gangfunksjon. Hypotesen i FUNCAP-CP er at ved å ta utgangspunkt i brukernes behov og erfaringer med gange, og ha funksjonell tilnærming til trening av gangfunksjon der vi retter fokus på musklene som bidrar til fremdrift i gange og måten de jobber på. Treningen vil i så stor grad som mulig være individualisert ut fra personens behov og fysiske ressurser.

Prosjektet er sammensatt av flere deler. Først vil det være kvalitative intervjuer med potensielle brukere, der erfaringer og tanker om trening og gangfunksjon blir innhentet og analysert. Basert på dette, samt tilgjengelig kunnskap om tidligere treningsstudier med personer med CP, og eksisterende kunnskap om treningsfysiologi, vil det bli utviklet et treningsprogram sammen med forskere i Australia som har brukt denne treningsformen hos andre pasientgrupper.

Prosjektet vil undersøke treningsprogrammets gjennomførbarhet, sikkerhet og egnethet hos brukerne, og snakke med brukerne om deres opplevelser. Utfallsmål av treningstiltaket vil bli undersøkt med pålitelige målemetoder for undersøkelse av gangfunksjon, slik som 6 min gangtest, selvvalgt ganghastighet og 3-dimensjonal ganganalyse. Muskelarkitektur vil bli undersøkt med ultralyd. Generelt aktivitetsnivå i hverdagen før og etter treningsperioden vil bli undersøkt med aktivitetsmonitorer, som personen vil bære på seg over flere dager. Brukererfaring og brukertilfredshet med treningen vil bli undersøkt med spørreskjema og intervju.

Vitenskapelig sammendrag

Bakgrunn for prosjektet og hva er kunnskapsstatus i dag

Personer med cerebral parese (CP) opplever tidligere en forverring av gangfunksjon enn voksne med typisk utvikling. Identifiserte plager er økt smerte, tretthet, spastisitet og stivhet, samt redusert muskelstyrke, kondisjon, balanse og motorisk kontroll. Fysisk kapasitetstrening er virksomt, men den mest egnede metoden for trening av gangfunksjon har ikke blitt etablert.

Prosjektets målsetting

Prosjektets målsetning er å undersøke hvilken betydning gangfunksjon har for voksne med CP, samt utvikle, teste for gjennomførbarhet, sikkerhet og brukertilfredshet et treningsprogram med funksjonelle øvelser med sikte på bedring av gangfunksjon for voksne med cererbral parese.

Vitenskapelig betydning, hvilken ny kunnskap kan dette prosjektet bidra med

Den forventede vitenskapelige betydningen vil være på flere plan. Vi vil utvikle og utvide den nåværende kunnskapen om erfaringer, ønsker, behov, hemmende og fremmende faktorer for fysisk trening. Vi vil utvikle ny kunnskap om hvilke stimuli funksjonelle treningsøvelser på gangfunksjonen har på muskelcellenivå og aktivitetsnivået til voksne personer med CP. Denne kunnskapen vil bli benyttet som grunnlag for å bygge evidensbasert praksis og bedret tilbud til målgruppen.

Metode

Design, metode og materiale

Design: Studie A: kvalitative intervju med personer i målgruppen. Studie B: case series eksperimentell studie på treningsintervensjon påvirker gangfunksjon. Studie C: case series eksperimentell studie på om trening påvirker muskelarkitektur.

Metode: Studie A: Individuelle samtaler transkriberes og analyseres med kvalitativ metode. Studie B: Gjennomførbarhet, sikkerhet, erfaringer og påvirkning på gangfunksjon måles med valide og reliable metoder som 6 m gangtest, 3D ganganalyse og aktivitetsmonitor. Studie C: Biomarkører og dynamometer blir brukt for å se på akutt respons og restitusjonstid på en treningsøkt, og ultralyd blir brukt for å se om muskelarkitektur endres over tid.

Materiale: Studie A: rundt 10 personer i målgruppen for intervensjonen, spredning i kjønn, alder og bosted. Studie B og C: inntil 10 personer med spastisk CP, GMFCS I-II, yrkesaktiv alder, begge kjønn. 

Utstyr

Treningsutstyr:

https://www.theratrade.no/total-gym/terapi-rehabilitering/

 

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Silje Mæland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for helse og funksjon ved Høgskulen på Vestlandet

Beate Eltarvåg Gjesdal

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Institutt for helse og funksjon ved Høgskulen på Vestlandet

Kristoffer Toldnes Cumming

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges idrettshøgskole
Aktiv cristin-person

Cecilie Brekke Rygh

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for helse og funksjon ved Høgskulen på Vestlandet

Mona Kristin Aaslund

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
1 - 5 av 17 | Neste | Siste »