Cristin-prosjekt-ID: 532123
Sist endret: 31. januar 2017, 10:36

Cristin-prosjekt-ID: 532123
Sist endret: 31. januar 2017, 10:36
Prosjekt

Framveksten og funksjonen til dødsmytar i historie-pedagogisk litteratur

prosjektleder

Bente Opheim
ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 31. januar 2017 Slutt: 31. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Framveksten og funksjonen til dødsmytar i historie-pedagogisk litteratur

prosjektdeltakere

prosjektleder

Bente Opheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Stig Audun Eriksson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 2 av 2