Cristin-prosjekt-ID: 532142
Sist endret: 21. juni 2018, 13:17

Cristin-prosjekt-ID: 532142
Sist endret: 21. juni 2018, 13:17
Prosjekt

Lek, spill og deltakende læring.

prosjektleder

Tor-Helge Allern
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Nordiske språk • Allmennpedagogikk • Teatervitenskap • Fagdidaktikk • Humaniora

Emneord

Kommunikasjon • Barns lek • Spillbasert læring • Designprosesser • Rollespill • Dialektologi

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning
 • Faglig utviklingsarbeid
 • Grunnforskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 31. januar 2017 Slutt: 30. juni 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Lek, spill og deltakende læring.

Populærvitenskapelig sammendrag

Med referanse til forventinger om mer kreative og dypere læreprosesser i framtidas skole og lærerutdanning etter Stortingets behandling av framtidas skole tar forskergruppen mål av seg til å utforske, utvikle, dokumentere, formidle og bidra til å gjennomføre nyskapende, deltakende forskning i gjensidig virkning med barnehage, skole og lærerutdanning.

Vitenskapelig sammendrag

Forskergruppen Lek, spill og deltakende læring er en tverrfaglig sammensatt gruppe innen barnehagelærer og lærerutdanning. Hovedformålet er å utvikle forskningssamarbeid og forskningskompetanse innrettet mot praksisfelt og lærerutdanninger med tanke på å utvikle mer varierte elev- og studentaktiviserende læringsformer. Forskergruppen dekker flere og ulike forskningsprosjekt, og flere av gruppens medlemmer deltar også i prosjekt med forskere utenfor høgskolen. Det arbeides også med internasjonalt samarbeid, i første omgang med Stockholms universitet og amerikanske universitet (matematikk og drama).

 

Noen tema for forskningsarbeidet i forskergruppen er:

 • Lek, dialog og dialektskifte

 • Endring av kommunikasjonsmønster i realfagsundervisning

 • Deltakende teater

 • Kreative undervisningsformer

 • Fysisk aktivitet i undervisning

 • Migrasjon og teater

 • Utvikling av spillkompetanse hos barn og unge

 

Forskergruppen arbeider på flere plan. Basis for vårt samarbeid er å styrke kvaliteten både innen Forsknings- og utviklingsarbeid (FoU) og Kunstnerisk utviklingsarbeid (KU) med tanke på erfaringsdeling, forskningsdesign og kritisk konstruktiv samarbeid på ulike faser av forskningsprosjekt. Forskergruppen vil ha en fleksibel organisering, slik at den kan ta opp kortsiktige behov som f.eks. respons på søknader og artikler, og mindre grupper på spesielle tema som metode- og skriveseminarer. På lenger sikt prioriterer forskergruppen å utvide samarbeid med praksisfelt og forskningsmiljø både nasjonalt og internasjonalt, og å arbeide for publisering og formidling med tanke på ny den nye lærerutdanningen og framtidas skole.

Tittel

Play, Games and Participatory Learning

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Tor-Helge Allern

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskulen på Vestlandet

Mette Bøe Lyngstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Anne Meek

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nord universitet

Silke Lekaus

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Rune Herheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 5 av 22 | Neste | Siste »