Cristin-prosjekt-ID: 532200
Sist endret: 31. januar 2017, 14:47

Cristin-prosjekt-ID: 532200
Sist endret: 31. januar 2017, 14:47
Prosjekt

Fra auditorium til aktiv læring. Pilotprosjekt om studentaktive læringsformer og videreutvikling av pedagogisk praksis i opplæring i sykepleiedokumentasjon i Bachelor i sykepleie

prosjektleder

Merete Furnes
ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskolen i Innlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsefag

Emneord

Elæring • Sykepleiedokumentasjon • Fleksibel læring • Omvendt undervisning

Kategorier

Prosjektkategori

 • Pedagogisk utviklingsarbeid

Kontaktinformasjon

Sted
Campus Elverum

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 2016 Slutt: 30. desember 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Fra auditorium til aktiv læring. Pilotprosjekt om studentaktive læringsformer og videreutvikling av pedagogisk praksis i opplæring i sykepleiedokumentasjon i Bachelor i sykepleie

prosjektdeltakere

prosjektleder

Merete Furnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap ved Høgskolen i Innlandet

Lucie Furulund

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap ved Høgskolen i Innlandet

Lars Glorvigen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskolen i Innlandet
1 - 3 av 3