Cristin-prosjekt-ID: 532221
Sist endret: 31. januar 2017 15:22

Cristin-prosjekt-ID: 532221
Sist endret: 31. januar 2017 15:22
Prosjekt

Den relative effekten av team-based learning og motivasjon

prosjektleder

Silje Mæland
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Tidsramme

Aktivt
Start: 14. juli 2016 Slutt: 15. august 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Den relative effekten av team-based learning og motivasjon

Populærvitenskapelig sammendrag

Vi ønsker å undersøke forskjellene i blant annet
motivasjon og engasjement hos studenter under vanlig
forelesning sammenliknet med team-based learning.
Baselinemålingen og post-testen undersøker
motivasjon, subjektiv mestring, engasjement, subjektiv
læringsutbytte, autonomistøtte og behovstilfredstillelse.
Den første målingen tar plass tidlig i semesteret, hvor
studentene kun har hatt vanlige forelesninger. Posttesten
måles etter fire sammenhengende uker med
team-based learning. Det teoretiske rammeverket er
selvbestemmelsesteorien. Designet er mixed methods
med to spørreskjemabesvarelser og senere
fokusgruppeintervju. Hva er den relative effekten på
motivasjon og engasjement i team-based learning
sammenliknet med tradisjonell forelesning?

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Silje Mæland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskulen på Vestlandet

Daniel Kristensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Sara Madeleine Kristensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Mildrid Jorunn Haugland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 4 av 4