Cristin-prosjekt-ID: 532264
Sist endret: 14. desember 2018, 11:17

Cristin-prosjekt-ID: 532264
Sist endret: 14. desember 2018, 11:17
Prosjekt

Digital HelseLab

prosjektleder

Ilona Heldal
ved Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Finansiering

 • Norgesuniversitet
  Prosjektkode: P03/16

Kategorier

Prosjektkategori

 • Pedagogisk utviklingsarbeid
 • Bidragsprosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mars 2016 Slutt: 1. mars 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Digital HelseLab

Populærvitenskapelig sammendrag

Innen helse- og sosialfag blir bruken av digitale verktøy mer og mer utbredt, både innen utdanningen, under praksis i utdanningen og ikke minst i klinisk praksis etter endt utdanning. Det er behov for å øke kompetansen til helsepersonell innen digitalisering på flere områder, blant annet:

 • Bruk av digitale verktøy i utdanningen, inklusive under praksisdelen av utdanningen
 • Bruk av digitale verktøy i klinisk praksis
 • Innkjøp av digitale verktøy i helsefaglig yrkesutøvelse
 • Innovasjon og utvikling av nye digitale løsninger

Tilsvarende er det nyttig at IKT-personell har kunnskap om helsefaglige problemstillinger hvis man skal utvikle digitale verktøy for dette domenet.

Dette prosjektet er et samarbeid mellom Avdeling for helse- og sosialfag (AHS) og Avdeling for ingeniør- og økonomifag (AIØ) ved Høgskolen i Bergen (HiB). Vi ønsker å bidra til å øke kompetansen om digitalisering i helsefaglig utdanning, å øke IT-studenters kompetanse om helsefaglige problemstillinger, samt også bidra til innovasjon, design, utvikling, testing av nye digitale løsninger. Vi vil:

 • Etablere en tverrfaglig arena hvor ansatte og studenter innen helsefag og IKT samhandler og utvikler kompetanse om digitale løsninger innen helsefagene, samt idéfangst og utvikling av faktiske prototyper
 • Utvikle et kursopplegg innen helse og IKT, basert på prosjektbasert læring, og fokusert mot samarbeidsprosesser for å utvikle digitale løsninger innen helsefag
 • Bruke et konkret utviklingsprosjekt (KBP-App) som case for å lære om utvikling av digitale løsninger i helsefag.

Høgskolen i Bergen tilbyr utdanning innen helsefag og innen IKT-fag, og det ligger en stor strategisk mulighet i å styrke samarbeid mellom disse fagområdene. Ved begge områdene er det ansatte og studenter med kompetanse og interesse for samarbeid, og i begge utdanningsområdene har studentene større prosjektoppgaver, både på Bachelor- og Masternivå.

Ved å skape samarbeid mellom disse ønsker vi å bidrar til økt kompetanse om digitalisering i helsesektoren i begge fagområder.

 

Vitenskapelig sammendrag

Innen helse- og sosialfag blir bruken av digitale verktøy mer og mer utbredt, både innen utdanningen, under praksis i utdanningen og ikke minst i klinisk praksis etter endt utdanning. Det er behov for å øke kompetansen til helsepersonell innen digitalisering på flere områder, blant annet:

 • Bruk av digitale verktøy i utdanningen, inklusive under praksisdelen av utdanningen
 • Bruk av digitale verktøy i klinisk praksis
 • Innkjøp av digitale verktøy i helsefaglig yrkesutøvelse
 • Innovasjon og utvikling av nye digitale løsninger

Tilsvarende er det nyttig at IKT-personell har kunnskap om helsefaglige problemstillinger hvis man skal utvikle digitale verktøy for dette domenet.

I dette prosjektet ønsker vi å bidra til å øke kompetansen om digitalisering i helsefaglig utdanning, å øke IT-studenters kompetanse om helsefaglige problemstillinger, samt også bidra til innovasjon, design, utvikling, testing av nye digitale løsninger. Vi vil:

 • Etablere en tverrfaglig arena hvor ansatte og studenter innen helsefag og IKT samhandler og utvikler kompetanse om digitale løsninger innen helsefagene, samt idéfangst og utvikling av faktiske prototyper
 • Utvikle et kursopplegg innen helse og IKT, basert på prosjektbasert læring, og fokusert mot samarbeidsprosesser for å utvikle digitale løsninger innen helsefag
 • Bruke et konkret utviklingsprosjekt (KBP-App, se mer nedenfor) som case for å lære om utvikling av digitale løsninger i helsefag.

Ved å skape samarbeid mellom IKT- og helsefag ønsker vi å bidrar til økt kompetanse om digitalisering i helsesektoren i begge fagområder.

Tverrfaglig arena for samhandling

I Regjeringens rapport «HelseOmsorg 21» framheves Kunnskapstriangelet «Utdanning – Innovasjon – FoU» som sentralt i å videreutvikle Norges velferdssystem. Digitalisering framheves som et sentralt virkemiddel for videreutvikling av helsesektoren. Videre (s. 16) framheves behov for tjenesteinnovasjon, utprøving og forsøksvirksomhet. Ved å etablere en arena for samhandling og samarbeid mellom helsefag og IKT legges et bedre kunnskapsgrunnlag hos nyutdannede kandidater i helse- og sosialfag og IKT for å tenke innovativt om digitalisering av helsetjenester.

Arenaen kan også legge til rette for at konkrete innovative ideer bli realisert gjennom studentprosjekter i form av en beskrevet design eller til og med en fungerende prototype. Gjennom arbeidet med en slik arena vil vi dessuten utvikle og evaluere metodikk for å skape samhandling i et flerfaglig miljø for å utvikle digitale løsninger innen helsefag.

På lenger sikt ønsker vi at resultatene fra dette prosjektet kan gi opphav til et formaliser utdanningstilbud innen helse og IKT, gjerne på masternivå.

Rent praktisk vil vi initielt fokusere arenaen innen rammen av bachelorprosjektet mellom studenter innen helsefag og IKT. Studenter fra IKT-fag får kunnskap om problemstillinger innen helsefag, mens helsefagstudenter får kompetanse om utvikling av IKT-systemer – teknologi, metodikk, dialog mellom bruker og utvikler.Grovt sett vil aktivitetene bestå av å etablere / utvikle

 • Fysiske møtesteder, blant annet felles seminar, idedugnader
 • En digital samarbeidsarena med tilhørende digitale verktøy
 • Digitale læringsressurser

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ilona Heldal

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag ved Høgskulen på Vestlandet
Inaktiv cristin-person

Morten Fahlvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Nina Rydland Olsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for helse og funksjon ved Høgskulen på Vestlandet

Yngve Lamo

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag ved Høgskulen på Vestlandet

Carsten Gunnar Helgesen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 5 av 5