Cristin-prosjekt-ID: 532276
Registrert av: REK Sist endret: 31. januar 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 532276
Registrert av: REK Sist endret: 31. januar 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Ortopedisk kirurgi hos pasienter med psoriasisartritt

prosjektleder

Tone Nystad
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/2207

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 2. januar 2017 Slutt: 2. januar 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Ortopedisk kirurgi hos pasienter med psoriasisartritt

Populærvitenskapelig sammendrag

Psoriasisartritt (PsA) er etter revmatoid artritt (RA) den vanligste revmatiske sykdommen med en prevalens på 0,2%. For pasienter med RA har en de senere år lagt stadig større vekt på tidlig og aggressiv behandling for å forhindre leddødeleggelser og senere behov for korrigerende kirurgi. Studier har vist at det har vært redusert forekomst av leddkirurgi hos pasienter med RA de siste årene. Vi har tidligere bygget opp en historisk kohort av pasienter med RA og koblet denne til data fra Nasjonalt register for leddproteser og data fra Haukeland sykehus’ pasientadministrative system for å finne ut hvilke faktorer som disponerer for leddødeleggelse og senere behov for ortopedisk kirurgi. Vi ønsker nå å bygge opp en historisk kohort av pasienter med PsA for å se hvordan forekomsten av ortopedisk kirurgi har endret seg i denne pasientgruppen, hvilke faktorer som disponerer for senere kirurgi, og om vi kan se den samme nedgangen her som for pasienter med RA.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Tone Nystad

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Bjørg Tilde Svanes Fevang

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Yngvil Husum

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
1 - 3 av 3