Cristin-prosjekt-ID: 532280
Registrert av: REK Sist endret: 12. april 2020, 18:50 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 532280
Registrert av: REK Sist endret: 12. april 2020, 18:50 Sist endret av: REK
Prosjekt

En randomisert, kontrollert studie på effektivitet av munnpleiemidler hos syke pasienter.

prosjektleder

Gunhild Vesterhus Strand
ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Bergen

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/2316

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. februar 2017 Slutt: 1. juni 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

En randomisert, kontrollert studie på effektivitet av munnpleiemidler hos syke pasienter.

Populærvitenskapelig sammendrag

Alvorlig syke og døende pasienter har som oftest problemer med munntørrhet. Munntørrheten fører til en rekke problemer som ofte påvirker sykdommen negativt og som fører til redusert livskvalitet den siste delen av livet*** smerte, infeksjoner, problemer med å snakke, svelgeproblemer mm. Den planlagte studien har som mål å skaffe til veie ny kunnskap om munnpleiemidler hos pasienter i palliativ behandling, for å kunne bidra til nasjonale retningslinjer. Det skal benyttes et randomisert, kontrollert studiedesign.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Gunhild Vesterhus Strand

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Bergen
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Einar Berg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Ileana-Mihaela Cuida Marthinussen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
Aktiv cristin-person

Stein Atle Lie

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Dagny Renata Faksvåg Haugen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
1 - 5 av 5