Cristin-prosjekt-ID: 532283
Registrert av: SPREK Sist endret: 21. januar 2019 00:00 Sist endret av: SPREK

Cristin-prosjekt-ID: 532283
Registrert av: SPREK Sist endret: 21. januar 2019 00:00 Sist endret av: SPREK
Prosjekt

Utredningsomfang for prostatakreft

prosjektleder

Svein Reidar Kjosavik
ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

forskningsansvarlige enheter

 • Karolinska Institutet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/2205

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2017 Slutt: 31. desember 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Utredningsomfang for prostatakreft

Populærvitenskapelig sammendrag

Studien skal kartlegge utviklingen av og nå situasjonen for testing og utredning av menn for prostatakreft i vår region, og sammenligne dette med situasjonen i Stockholm fra perioden før de tok i bruk STHLM3 testen. Formålet med studien er å analysere: - omfang av testing og prosentandelen av testede menn som ble henvist til spesialisthelsetjenesten i Stavanger og i Stockholm i 2011, - i hvilken grad bruk av PSA testing og henvisning til utredning for mistenkt prostata-lidelse i spesialisthelsetjenesten har endret seg fra 2011 til 2016, - i hvilken grad bruk av MR har endret seg i perioden og - om treffsikkerheten ved biopsering synes å ha endret seg fra 2011 til 2016

prosjektdeltakere

prosjektleder

Svein Reidar Kjosavik

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Cathrine Alvær Vinje

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Svein Skeie

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Bjørnar Gilje

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Henrik Grönberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Karolinska Institutet
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »