Cristin-prosjekt-ID: 532487
Sist endret: 19. mars 2019 15:41

Cristin-prosjekt-ID: 532487
Sist endret: 19. mars 2019 15:41
Prosjekt

Studier av helse og livskvalitet og utvikling av sykepleietiltak for å bedre pasienters og pårørendes opplevelser etter brannskader

prosjektleder

Asgjerd Litlere Moi
ved Kirurgisk klinikk ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for helse- og omsorgsvitskap ved Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Sykepleievitenskap

Emneord

Brannskade • Fenomenologi • Livskvalitet • Voksne Barn • Pårørende

HRCS-helsekategori

 • Hud
 • Skader og ulykker

HRCS-forskningsaktivitet

 • 3 Sykdomsforebyggende og helsefremmende tiltak, og fremme av velvære

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. februar 2017 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Studier av helse og livskvalitet og utvikling av sykepleietiltak for å bedre pasienters og pårørendes opplevelser etter brannskader

Vitenskapelig sammendrag

Denne studiens overordnede formål er å få økt kunnskap livet etter en brannskade og hvordan sykepleien kan bidra til bedre helse og livskvalitet hos både pasienter og pårørende.  Studien sikter mot å utvikle forskningsbaserte tiltak som kan bedre både den akutte behandlingen og langtidsoppfølgingen. Med bakgrunn i tidligere studier av helse og livskvalitet er hensikten med denne studien:

 • Å studere selvrapportert helse og livskvalitets forløpsdata hos brannskadde voksne i Europa (Dutch Burn Foundation)

 • Å sammenligne to ulike instrumenter for delirvurdering i en brannkadepopulasjon (masterprosjekt)

 • Å studere pasienters, pårørendes og sykepleieres erfaringer med bruk av dagbøker i en brannskadeavdeling (Masterprosjekt)

 • Å utvikle en intervensjon for oppfølging av pårørende til brannskadde barn (PhD-prosjekt)

Metode

Studien vil benytte både kvalitative og kvantitative forskningsmetoder.

Tittel

Health and quality of life studies and the development of nursing care aiming at improving the the experiences of life after burn injury in patients and their family.

Vitenskapelig sammendrag

The study purpose is to increase understanding on the experience of life after burn injury and how nursing may contribute to better health and quality of life in both patients and their families.Moreover, the study aims at developing research based initiatives in order to improve acute- and long-term burn care. Based on earlier studies on health and quality the study aims  are:

 • To implement the Intensive Care Delirium Checklist in a burn center

 • To study the experience of using a diary in a burn center from the perspective of patients and nurses

 • To develop an intervention for parental support in a burn center

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Asgjerd Litlere Moi

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Kirurgisk klinikk ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for helse- og omsorgsvitskap ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 1 av 1