Cristin-prosjekt-ID: 532495
Registrert av: REK Sist endret: 1. februar 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 532495
Registrert av: REK Sist endret: 1. februar 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Studie om andre seponeringforsøk av behandling med TKI for KML pasienter som mislykket ved forrige seponeringforsøket

prosjektleder

Waleed Majeed
ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/2188

Kategorier

Prosjektkategori

 • Oppdragsprosjekt

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 2

Tidsramme

Aktivt
Start: 2. januar 2017 Slutt: 31. desember 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Studie om andre seponeringforsøk av behandling med TKI for KML pasienter som mislykket ved forrige seponeringforsøket

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet vil undersøke muligheten å øke andel pasienter som kan slutte med TKI behandling der tidligere seponeringsforsøk var mislykket. Ved tidligere stuider har ca 40-50% av KML pasienter som har oppnådd god molekylær respons (BCR/ABL på <0,01%) etter bruk av TKI minst i 3 år kunnet slutte med TKI behandlingen uten tilbakefall. I denne studien vil TKI behandlingen byttes til dasatinib, en mer potent TKI Pasientene skal bruke dette i 2 år deretter stoppe medisinen og følges i 3 år ,med BCR/ABL hver 4.uke i 6 måneder ,hver 6.uke i 6 måneder til,hver 3.måned i 2 år. De vil regelmessig bli fulgt opp med legebesøk. Studien søker svar på hvilken sjanse pasientene kan ha til fremgangsrikt 2. stoppforsøk og å finne immunoloigiske biomarkører for dette Studiens resultat vil bidra til forbedring av standard behandlingspraksis til nytte for pasienten og samfunnet.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Waleed Majeed

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Tobias Gedde-Dahl

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Henrik Hjorth-Hansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF
Aktiv cristin-person

Bjørn Tore Gjertsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
1 - 4 av 4