Cristin-prosjekt-ID: 532501
Registrert av: REK Sist endret: 6. mars 2020 22:07 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 532501
Registrert av: REK Sist endret: 6. mars 2020 22:07 Sist endret av: REK
Prosjekt

Hjertefunksjon ved psoriasis

prosjektleder

Helga Midtbø
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/2194

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 2. januar 2017 Slutt: 10. januar 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Hjertefunksjon ved psoriasis

Populærvitenskapelig sammendrag

Psoriasis er en kronisk, immunmediert hudsykdom. Pasienter med psoriasis har økt risiko for hjerte- og karsykdom, men også høyere forekomst av kardiovaskulære risikofaktorer som høyt blodtrykk og fedme enn normalbefolkningen. Forstadier til hjerte- og karsykdom, såkalt subklinisk sykdom, er forbundet med stor risiko for senere utvikling av hjerte- og karsykdom, men er potensielt reverserbart. Hvorvidt forekomsten av subklinisk hjerte- og karsykdom er økt blant pasienter med psoriasis uavhengig av høyt blodtrykk og overvekt er ikke kjent. Vi planlegger å inkludere 50 pasienter med alvorlig psoriasis som behandles med immunmodulerende medikamenter og sammenligne disse med 100 kontrollpersoner. Deltakerne vil bli undersøkt med ultralyd av hjertet, 24-timers blodtrykksregistrering og karstivhetsmåling. Resultatene av prosjektet vil gi oss innsikt i hvor ofte subklinisk hjertesykdom finnes blant pasienter med psoriasis og hvordan fedme og høyt blodtrykk påvirker dette.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Helga Midtbø

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Eva Gerdts

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Knut Matre

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Kåre Steinar Tveit

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Sten Ture Roland Jonsson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
1 - 5 av 5