Cristin-prosjekt-ID: 532504
Registrert av: SPREK Sist endret: 1. februar 2017 00:00 Sist endret av: ukjent
Cristin-prosjekt-ID: 532504
Registrert av: SPREK Sist endret: 1. februar 2017 00:00 Sist endret av: ukjent
Prosjekt

Rituximab ved kronisk inflammatorisk sykdom - en etterundersøkelse

prosjektleder

Roald Omdal
ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/2195

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2017 Slutt: 31. desember 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Rituximab ved kronisk inflammatorisk sykdom - en etterundersøkelse

Populærvitenskapelig sammendrag

Behandling med "biologiske" medisiner har de siste 15 år blitt brukt i økende omfang for kroniske inflammatoriske og autoimmune sykdommer. B-celle deplesjon ("fjerning" av en type hvite blodlegemer) ved bruk av medikamentet rituximab (MabThera) er godkjent behandling for leddgikt, og brukes i stor grad også ved behandling av andre immunologiske sykdommer, slik som systemisk lupus erythematosus, vaskulitter, etc. Det er ingen etablert behandlingsprotokoll for dette, og det er derfor mange forskjellige behandlingsrutiner i verden. Hvor lenge slik behandling skal pågå er det heller ingen enighet om. Seksjon for klinisk immunologi ved SUS var blant de første sykehus i verden som etablerte slik behandling, og omlag 100 pasienter erbehandlet. Vi har dermed en observasjonstid på endel pasienter på mer enn 10 år. Dette er sannsynligvis den lengste observasjonstiden i verden. Vi ønsker å utføre en retrospektiv studie spesielt mtp bivirkninger og komplikasjoner til denne behandlingen.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Roald Omdal

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Jens Vikse

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Klaus Wildhagen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
1 - 3 av 3