Cristin-prosjekt-ID: 532646
Registrert av: SPREK Sist endret: 14. februar 2017 20:23
Cristin-prosjekt-ID: 532646
Registrert av: SPREK Sist endret: 14. februar 2017 20:23
Prosjekt

Hvordan kan vi best forebygge selvmord?

prosjektleder

Kristin Espeland
ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/2160

Kategorier

Prosjektkategori

 • Doktorgradsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Kontaktinformasjon

Sted
Kristin Espeland

Tidsramme

Avsluttet
Start: 26. september 2016 Slutt: 1. oktober 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Hvordan kan vi best forebygge selvmord?

Populærvitenskapelig sammendrag

Norge har i over 20 år hatt statlig finansierte handlingsplaner mot selvmord. Til tross for omfattende innsats, har selvmordsraten vært relativt stabil. Hensikten med denne kvalitative intervjustudien er å søke potensielle svar på hvorfor det ikke har vært særlig nedgang i selvmordsraten og hva som bør gjøres fremover. Faglig ansatte ved sentrene som har hatt ansvar for å implementere handlingsplanene (gruppe 1) og personer som tidligere har gjort selvmordsforsøk (gruppe 2) vil kunne bidra med viktige innspill til disse spørsmålene. Intervjuene med gruppe 1 vil fokusere på deres kunnskap, erfaringer og refleksjoner omkring arbeidet som er gjort og hva som nå bør gjøres. Fokus i gruppe 2 vil være på deres refleksjoner rundt hva som kunne ha forebygget selvmordsforsøket, hva som har gjort at de har kommet seg videre i livet, og hva de tenker om hvordan selvmord best kan forebygges. Tilsammen kan kunnskapen og erfaringene fra disse to gruppene bidra til mer effektiv selvmordsforebygging.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kristin Espeland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Heidi Marie Hjelmeland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Dagfinn Bjørgen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Kompetansesenter for Brukererfaring og Tjenesteutvikling

Birthe Loa Knizek

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 4 av 4