Cristin-prosjekt-ID: 532648
Registrert av: REK Sist endret: 27. mars 2019, 21:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 532648
Registrert av: REK Sist endret: 27. mars 2019, 21:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Varicella-zoster virusinfeksjoner i Norge

prosjektleder

Elmira Flem
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2013/1661

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2014 Slutt: 31. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Varicella-zoster virusinfeksjoner i Norge

Populærvitenskapelig sammendrag

Varicella (vannkopper) og herpes zoster (helvetesild) forårsakes av varicella-zoster virus. Vannkopper er vanligvis en mild sykdom men kan gi komplikasjoner hos friske individer samt føre til alvorlig sykdom hos gravide og nyfødte. Herpes zoster karakteriseres av vedvarende smerter, særlig hos eldre, og plagene kan være så store at livskvaliteten kan bli nedsatt. Det finnes to ulike vaksiner mot varicella og herpes zoster. Disse vaksinene inngår ikke i det norske vaksinasjonsprogrammet foreløpig. Formålet med prosjektet er å estimere forekomst av varicella og herpes zoster i den norske befolkningen ved hjelp av ulike registerdata. Dette skal gjøres ved å se på sykdomsbyrden i form av sykehusinnleggelser, polikliniske besøk, og dødsfall forårsaket av varicella og herpes zoster i Norge. Resultater fra prosjektet vil kunne brukes for å gi råd om bruk av varicella og herpes zoster vaksiner i Norge. Prosjektet skal danne basis for senere studier av effekt av disse vaksinene.

Tittel

Varicella zoster virus infections in Norway

Populærvitenskapelig sammendrag

Effective vaccines against chickenpox and herpes zoster are available but are not included in the immunisation programme in Norway. Experience from other countries shows that vaccination against these diseases reduces incidence and therefore health and social costs. The disease burden of chickenpox and herpes zoster in Norway is unknown.

How is the study conducted?

Information from several national health registries and other sources are linked to calculate the annual number of hospitalisations, primary care consultations and deaths caused by chickenpox and herpes zoster in the Norwegian population. The study uses data about patients with diagnoses compatible with chickenpox and herpes zoster from the Norwegian Patient Registry, Health Economics Administration, Cause of Death Registry, Medical Birth Registry, Norwegian Surveillance System for Communicable Diseases (MSIS) and the Norwegian Immunisation Registry (SYSVAK).

In addition, data from a representative sample of anonymous blood samples are also being collected to estimate the proportion of people in different age groups in Norway who have protective immunity against varicella zoster virus. These estimates are used in a mathematical model to predict the effects of vaccination against varicella and shingles in Norway. The model estimates will also be used in cost-effectiveness analyses of different immunisation strategies.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Elmira Flem

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Grazina Mirinaviciute

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for metodeutvikling og analyse ved Folkehelseinstituttet

Birgitte Freiesleben de Blasio

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for metodeutvikling og analyse ved Folkehelseinstituttet
1 - 3 av 3

Resultater Resultater

Estimation of the burden of varicella in Europe before the introduction of universal childhood immunization.

Riera-Montes, Margarita; Bollaerts, Kaatje; Heininger, Ulrich; Hens, Niel; Gabutti, Giovanni; Gil, Angel; Nozad, Bayad; Mirinaviciute, Grazina; Flem, Elmira; Souverain, Audrey mfl.. 2017, BMC Infectious Diseases. URJC, FHI, UHASSELT, BELGIA, ICOSTAMUOL, UNIFE, UB, FRANKRIKEVitenskapelig artikkel

The natural history of varicella zoster virus infection in Norway: Further insights on exogenous boosting and progressive immunity to herpes zoster.

Marangi, Luigi; Mirinaviciute, Grazina; Flem, Elmira; Tomba, Gianpaolo Scalia; Guzzetta, Giorgio; De Blasio, Birgitte Freiesleben; Manfredi, Piero. 2017, PLOS ONE. UdSdRTV, FHI, UIO, UdSdP, FBKVitenskapelig artikkel

Estimating age-specific immunity and force of infection of varicella zoster virus in Norway using mixture models.

Del Fava, Emanuele; Rimseliene, Grazina; Flem, Elmira; De Blasio, Birgitte Freiesleben; Tomba, Gianpaolo Scalia; Manfredi, Piero. 2016, PLOS ONE. UdSdRTV, UCLB, FHI, UIO, UdSdPVitenskapelig artikkel

Varicella-zoster virus susceptibility and primary healthcare consultations in Norway.

Rimseliene, Grazina; Vainio, Kirsti; Gibory, Moustafa; Valcarcel Salamanca, Beatriz; Flem, Elmira. 2016, BMC Infectious Diseases. FHIVitenskapelig artikkel
1 - 4 av 4