Cristin-prosjekt-ID: 532723
Sist endret: 3. februar 2017, 12:59

Cristin-prosjekt-ID: 532723
Sist endret: 3. februar 2017, 12:59
Prosjekt

Nurse-led versus general practitioner follow-up after curative treatment for breast cancer: a randomised study

prosjektleder

Inger Schou Bredal
ved Seksjon for bryst og endokrinkirurgi ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 2014 Slutt: 1. september 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Nurse-led versus general practitioner follow-up after curative treatment for breast cancer: a randomised study

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Inger Schou Bredal

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Seksjon for bryst og endokrinkirurgi ved Oslo universitetssykehus HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for sykepleievitenskap ved Universitetet i Oslo

Sigrunn Drageset

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for helse- og omsorgsvitskap ved Høgskulen på Vestlandet

Ellen Schlichting

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Seksjon for bryst og endokrinkirurgi ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 3 av 3