Cristin-prosjekt-ID: 533001
Sist endret: 7. februar 2017 09:40

Cristin-prosjekt-ID: 533001
Sist endret: 7. februar 2017 09:40
Prosjekt

Rutinemåling av tilpassing til å leve med stomi saman med eit klinisk tilbakemeldingssystem i poliklinisk oppfylging av stomiopererte; vil det fremje tilpassinga til å leve med stomi?

prosjektleder

John Roger Andersen
ved Helse Førde HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Førde HF

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. juli 2016 Slutt: 1. juni 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Rutinemåling av tilpassing til å leve med stomi saman med eit klinisk tilbakemeldingssystem i poliklinisk oppfylging av stomiopererte; vil det fremje tilpassinga til å leve med stomi?

Vitenskapelig sammendrag

Deltakerane i studien er pasientar som nyleg er opererte med ileo-, colo- eller urostomi. Studien vil evaluere effekten av eit klinisk tilbakemeldingssystem når det gjeld pasientane si tilpassing til å leve med stomi. 100 vaksne pasientar vil bli rekruttert. Ein vil ta i bruk spørjeskjema, kliniske data frå journal og skjema for RAND-36. Data vil bli samanlikna med anonyme data frå ei historisk kontrollgruppe (frå studien: REK, 2010/1573). Kontrollgruppa har svart på dei same spørsmåla, men denne gruppa fekk standard oppfølging. 
 

REK: Ref. nr.: 2016/255. 

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

John Roger Andersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Førde HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for helse- og omsorgsvitskap ved Høgskulen på Vestlandet

Gerd Karin Natvig

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen

Kirsten Lerum Indrebø

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Helse Førde HF
 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Kirurgisk klinikk ved Helse Førde HF
1 - 3 av 3