Cristin-prosjekt-ID: 533004
Sist endret: 10. september 2018, 10:05

Cristin-prosjekt-ID: 533004
Sist endret: 10. september 2018, 10:05
Prosjekt

Helse og livskvalitet før og etter kirurgisk behandling for sjukleg overvekt

prosjektleder

Villy Våge
ved Helse Førde HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Førde HF

Tidsramme

Aktivt
Start: 4. januar 2010 Slutt: 4. januar 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Helse og livskvalitet før og etter kirurgisk behandling for sjukleg overvekt

Vitenskapelig sammendrag

Føremålet med studien er å få meir kunnskap om korleis kirurgisk behandling av sjukleg overvekt påverkar biomedisinske variablar som indikerar risiko for fysisk sjukdom og (2) korleis pasientar opplever eiga og helse og livskvalitet før og etter behandling. Vi ønskjer også å studere predikatorar for endringar. Vår hypotese er at det vil bli observert betring både i risikovariablar og i helserelatert livskvalitet etter operasjon. Vi ønskjer å inkludere 500 pasientar og samle inn data før operasjon, samt 1, 5 og 10 år etter operasjon (prospektiv kohortstudie). Om lag tredjeparten av pasientane vert operert med ein metode kalla ”Duodenal switch”, der om lag 60 prosent av magesekken vert fjerna og delar av tynntarmen vert kopla ut, medan resten vert operert med ein metode kalla ”Gastric sleeve” der om lag 80% av magesekken vert fjerna. Datagrunnlaget vil bestå av sjukdomshistorie, kliniske undersøkingar, blodprøvar og ulike sjølvadministrerte spørjeskjema.

REK: Ref. nr.: 2009/2174

prosjektdeltakere

prosjektleder

Villy Våge

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Førde HF
Aktiv cristin-person

Pål Andre Hegland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for helse- og omsorgsvitskap ved Høgskulen på Vestlandet

Anny Aasprang

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Førde HF
Aktiv cristin-person

John Roger Andersen

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Helse Førde HF
1 - 4 av 4

Resultater Resultater

Inflammatory markers, the tryptophan-kynurenine pathway, and Vitamin B status after bariatric surgery.

Christensen, Monika; Fadnes, Dag Jone Stokke; Røst, Therese Halvorsen; Pedersen, Eva Ringdal; Andersen, John Roger; Våge, Villy; Ulvik, Arve; Midttun, Øivind; Ueland, Per Magne; Nygård, Ottar mfl.. 2018, PLOS ONE. BEVITAL, HELSEFØRDE, HAUKELAND, UIB, HVLVitenskapelig artikkel

Five-year outcomes after vertical sleeve gastrectomy for severe obesity: a prospective cohort Study.

Flølo, Tone Nygaard; Andersen, John Roger; Kolotkin, Ronette L.; Aasprang, Anny; Natvig, Gerd Karin; Hufthammer, Karl Ove; Våge, Villy. 2017, Obesity Surgery. DU, HELSEFØRDE, HAUKELAND, HVL, UIBVitenskapelig artikkel

Intensive lifestyle intervention provides rapid reduction of serum fatty acid levels in women with severe obesity without lowering omega-3 to unhealthy levels.

Lin, Chenchen; Andersen, John Roger; Våge, Villy; Rajalahti, Tarja; Mjøs, Svein Are; Kvalheim, Olav Martin. 2016, Clinical Obesity. HELSEFØRDE, HAUKELAND, HVL, UIBVitenskapelig artikkel

Micronutrient status in morbidly obese patients prior to laparoscopic sleeve gastrectomy and micronutrient changes 5 years post-surgery.

Gillon, Sandra; Jeanes, Yvonne M.; Andersen, John Roger; Våge, Villy. 2016, Obesity Surgery. UNIVROEHAM, HELSEFØRDE, HAUKELANDVitenskapelig artikkel

Ten-year changes in health-related quality of life after biliopancreatic diversion with duodenal switch.

Aasprang, Anny; Andersen, John Roger; Våge, Villy; Kolotkin, Ronette L.; Natvig, Gerd Karin. 2016, Surgery for Obesity and Related Diseases. DU, USA, HELSEFØRDE, HAUKELAND, UIB, HVLVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 12 | Neste | Siste »