Cristin-prosjekt-ID: 533247
Registrert av: REK Sist endret: 8. februar 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 533247
Registrert av: REK Sist endret: 8. februar 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Medfødte misdannelser og risiko for cerebral parese: en studie med tanke på fremtidig forebygging

prosjektleder

Guro Lillemoen Andersen
ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sykehuset i Vestfold HF

forskningsansvarlige enheter

 • Cerebral Palsy Alliance

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/2155

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2017 Slutt: 31. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Medfødte misdannelser og risiko for cerebral parese: en studie med tanke på fremtidig forebygging

Populærvitenskapelig sammendrag

Målet med studien er å få ny kunnskap om årsakene til cerebral parese(CP) ved å fokusere på hvilken rolle medfødte misdannelser har. Forskningsspørsmålene er: 1. Hva er den beste måten å klassifisere medfødte misdannelser på når vi skal fokusere på årsak til CP? 2.Hva er forekomst og andel barn med CP (beskrevet ved gestasjonsalder, kjønn og om de er enkeltfødte eller flerlinger) som har generell misdannelse og/eller hjernemisdannelse ? 3. Er det noen forskjell (grov og finmotorisk fungering, forekomst av tilleggsvansker) på barn med CP med og uten medfødte misdannelser? 4. Hva er risikoen for CP for barn med spesifikke medfødte misdannelser? 5. Kan timingen av medfødte misdannelser og timingen av hjerneskaden ved CP bestemmes og sammenlignes? 6. Hvilke misdannelser er "on the causal pathway" for CP? Hvilke kan om mulig forebygges/unngås? Data fra barn med CP, med og uten medfødte misdannelser i Europa og Australia født 1991-2009 vil analyseres.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Guro Lillemoen Andersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sykehuset i Vestfold HF

Sarah McIntyre

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Cerebral Palsy Alliance

Shona Goldsmith

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Cerebral Palsy Alliance

Guro L. Andersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset i Vestfold HF

Nadia Badawi

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Cerebral Palsy Alliance
1 - 5 av 11 | Neste | Siste »