Cristin-prosjekt-ID: 533532
Registrert av: REK Sist endret: 10. februar 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 533532
Registrert av: REK Sist endret: 10. februar 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

EMBRACE II

prosjektleder

Kjersti Bruheim
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/1935

Klassifisering

HRCS-helsekategori

  • Kreft

Kategorier

Prosjektkategori

  • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. desember 2016 Slutt: 31. desember 2026

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

EMBRACE II

Populærvitenskapelig sammendrag

Dette er en prospektiv, internasjonal, multisenterstudie av pasienter som får kurativt rettet strålebehandling og kjemoterapi for livmorhalskreft. Målet med studien er økt kunnskap om hva som påvirker overlevelse, lokal sykdomskontroll, senbivirkninger og livskvalitet. Denne kunnskapen er viktig for å kunne utvikle en mer effektiv behandling med mindre bivirkninger. Studiepasientene vil få moderne og persontilpasset, bildeveiledet strålebehandling og ukentlig kjemoterapi. Deltagnede sentre må oppfylle visse kriterier og tester for å delta og behandlingen vil bli monitorert underveis i studien. Primære studiemål er totaloverlevelse, sykdomsspesifikk overlevelse og lokal sykdomskontroll i bekkenet. Bivirkninger og livskvalitet etter behandlingen er også primære mål i studien. Det vil samles inn sykdomsspesifikke data og data fra behandlingen. Disse vil sammenstilles med pasientrapporterte og legerapporterte oppfølgingsdata i tillegg til data vedrørende overlevelse og sykdomskontroll.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kjersti Bruheim

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 1 av 1