Cristin-prosjekt-ID: 533645
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020 03:35 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 533645
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020 03:35 Sist endret av: REK
Prosjekt

Fysisk aktivitet blant samer og ikke-samer i Nord-Norge. SAMINOR 2, den kliniske undersøkelsen.

prosjektleder

Kristin Benjaminsen Borch
ved UiT Norges arktiske universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • UiT Norges arktiske universitet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/147

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 15. januar 2017 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Fysisk aktivitet blant samer og ikke-samer i Nord-Norge. SAMINOR 2, den kliniske undersøkelsen.

Populærvitenskapelig sammendrag

Fysisk aktivitet (FA) reduserer risikoen for blant annet hjerte- og karsykdom, type 2-diabetes, kreft og depresjon. Vi har liten kunnskap om hvor fysisk aktive befolkningen i Nord-Norges distriktskommuner er, og om nivået av FA er ulikt blant samer og ikke-samer her. I tverrsnittundersøkelsen SAMINOR 2, den kliniske undersøkelsen, inkluderte man i spørreskjemaet spørsmål om FA. Undersøkelsen ble gjennomført i 2012–2014 og totalt 6004 kvinner og menn deltok i aldersgruppen 40-79 år i 10 utvalgte distriktskommuner. Deltakernes etniske tilknytning ble fastslått ved å stille i alt 11 spørsmål om etnisk og språklig bakgrunn. Prosjektet går kort fortalt ut på å sammenlikne det fysiske aktivitetsnivået blant samer og ikke-samer. Analysene skal gjøres ved bruk av statistiske metoder. Prosjektet vil gi ny og oppdatert kunnskap om en viktig folkehelseindikator blant samer og ikke-samer i Nord-Norge.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kristin Benjaminsen Borch

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved UiT Norges arktiske universitet

Bent-Martin Eliassen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet

Kristin Benjaminsen Borch

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet

Marita Melhus

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet

Ann Ragnhild Broderstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »