Cristin-prosjekt-ID: 533650
Registrert av: REK Sist endret: 27. november 2022, 22:45 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 533650
Registrert av: REK Sist endret: 27. november 2022, 22:45 Sist endret av: REK
Prosjekt

Langtidsoppfølging av MoRo -prosjektet

prosjektleder

Hanne Løvdal Gulseth
ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Oslo

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/2241

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2017 Slutt: 31. desember 2026

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Langtidsoppfølging av MoRo -prosjektet

Populærvitenskapelig sammendrag

Etter helseundersøkelsen i Oslo i 2000 (HUBRO) ble det satt i gang en pragmatisk lav-intervensjons studie for å øke fysisk aktivitet i bydel Romsås i perioden 2000-2003, kalt MoRo - Mosjon på Romsås. Bydel Furuset var kontrollbydel. I 2003 hadde deltagerne på Romsås økt sin fysiske aktivtet og hadde en forbedret metabolsk profil i forhold til kontrollbydelen. I denne nye langtidsoppfølgingsstudien ønsker vi å se om disse gunstige effekten av intervensjonen har hatt en ved-varende effekt på forekomst av ikke-smittsomme sykdommene (NCD) og dødelighet. Vi ønsker å koble MoRO dataene med data fra helseregistrene (NPR, Reseptregisteret, Hjerte-karegisteret, Kreftregisteret) og andre registre (KUHR, SSB, FD trygd). MoRo var en samtykkebasert studie med 2950 deltagerne og deltagerne har samtykket til senere registeroppfølgingsstudier.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Hanne Løvdal Gulseth

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Oslo
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Lars Bo Andersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Kåre Inge Birkeland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Amund Riiser

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

Øyvind Hærnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for samfunnsforskning
1 - 5 av 5