Cristin-prosjekt-ID: 533745
Sist endret: 29. september 2020 19:59

Cristin-prosjekt-ID: 533745
Sist endret: 29. september 2020 19:59
Prosjekt

The Arctic governance triangle: government, Indigenous peoples and industry in change (TriArc)

prosjektleder

Else Grete Broderstad
ved Senter for samiske studier ved UiT Norges arktiske universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Senter for samiske studier ved UiT Norges arktiske universitet

Finansiering

 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 259416

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap • Folkerett • Kart og oppmåling • Sosialantropologi • Statsvitenskap og organisasjonsteori • Sosiologi • Planleggingshistorie, -teori og -metodikk

Emneord

Industri • Vindkraftverk • Urfolksrettigheter • Lakseoppdrett • Geografiske informasjonssystemer • Arealressurser • Styring og administrasjon • Lokal styring • Vannkraftplanlegging • Arealplanlegging • Urfolkspolitikk

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. august 2016 Slutt: 3. januar 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

The Arctic governance triangle: government, Indigenous peoples and industry in change (TriArc)

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Else Grete Broderstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Senter for samiske studier ved UiT Norges arktiske universitet

Catherine Howlett

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Griffith University

Nina Monica Tennberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for samiske studier ved UiT Norges arktiske universitet

Per Sandstrom

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sveriges lantbruksuniversitet

Gregory Michael Poelzer

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for samiske studier ved UiT Norges arktiske universitet
1 - 5 av 11 | Neste | Siste »