Cristin-prosjekt-ID: 533786
Registrert av: REK Sist endret: 14. februar 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 533786
Registrert av: REK Sist endret: 14. februar 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Elektrisk og mekanisk hjertefunksjon hos pasienter med medfødte arytmisykdommer

prosjektleder

Mathis Stokke
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/2255

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. februar 2017 Slutt: 31. januar 2027

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Elektrisk og mekanisk hjertefunksjon hos pasienter med medfødte arytmisykdommer

Populærvitenskapelig sammendrag

Katekolaminerg polymorf ventrikkeltakykardi (CPVT) og lang QT-tid syndrom (LQTS) er arvelige sykdommer med økt risiko for hjerterytmeforstyrrelser og plutselig død. Pasientene behandles med medisiner, men en del vil likevel oppleve rytmeforstyrrelser, besvimelser og plutselig død. Ut fra en individuell risikovurdering vil en del tilbys en hjertestarter som opereres inn under huden. Risikovurderingen er per i dag ikke tilstrekkelig til at alle som trenger det får en hjertestarter, og kan heller ikke forhindre at en del pasienter får dette unødvendig. Økt kunnskap om disse sykdommene og identifikasjon av parametere som er forbundet med utvikling av hjerterytmerforstyrrelser kan forbedre risikovurderingen. I dette prosjektet vil vi bruke avanserte analyser av data samlet ved standard undersøkelsesmetoder til å beskrive elektriske og mekaniske aspekter av hjertefysiologien til pasienter med CPVT og LQTS. Målet er økt kunnskap, forbedret risikovurdering, og forebygging av plustelig død.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Mathis Stokke

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Mathis Korseberg Stokke

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Thor Edvardsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Kristina Ingrid Helena Hermann Haugaa

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Margareth Ribe

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »