Cristin-prosjekt-ID: 533793
Registrert av: REK Sist endret: 19. juni 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 533793
Registrert av: REK Sist endret: 19. juni 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Medikamentell behandling av utmattelse etter aneurysmeblødning

prosjektleder

Angelika Sorteberg
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/2214

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 2

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. april 2017 Slutt: 31. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Medikamentell behandling av utmattelse etter aneurysmeblødning

Populærvitenskapelig sammendrag

Mange mennesker som har gjennomgått hjerneblødning fra et aneurysme (en utposning på en blodåre i hjernen) sliter i etterkant med en uttalt utmattelse samt en rekke andre plager som nedsatt konsentrasjonsevne, nedsatt hukommelse og følelsesmessige problemer. Utmattelsen er ofte varig og kan hindre en vanlig livsutfoldelse samt være årsaken til uførhet. Denne tilstanden har altså ikke bare store konsekvenser for individet som er rammet, men også deres familier og for samfunnet. Det finnes hittil ingen virksom behandling mot denne utmattelsen. Stoffet OSU6162 har vist god virkning mot utmattelse og andre plager etter hjerneslag og etter hodetraume. Det er god grunn til å tro at OSU6162 også kan bedre utmattelse og andre plager etter aneurysmeblødning og dermed øke sjansen til å tilbakeføre de som er rammet til samme aktive livet de hadde før blødningen. Studien er dobbel-blindet og måler effekten av henholdsvis OSU6162 og placebo på utmattelse og nevropsykologisk funksjon.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Angelika Sorteberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Cecilie Røe

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Wilhelm Sorteberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Tonje Haug Nordenmark

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Tanja Karic

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »