Cristin-prosjekt-ID: 533882
Registrert av: REK Sist endret: 15. februar 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 533882
Registrert av: REK Sist endret: 15. februar 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Erfaring av deltakelse i en fysioterapeutisk adferdsmedisisnsk intervensjon for eldre aleneboende mennesker som lever med langvarig muskuloskeletal smerte

prosjektleder

Sara Cederbom
ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • OsloMet - storbyuniversitetet

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/2234

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. februar 2017 Slutt: 31. desember 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Erfaring av deltakelse i en fysioterapeutisk adferdsmedisisnsk intervensjon for eldre aleneboende mennesker som lever med langvarig muskuloskeletal smerte

Populærvitenskapelig sammendrag

Hensikten med studien er å finne ut hvor eldre mennesker som lever med langvarig smerte erfar og opplever å delta i en adferdmedisinsk intervensjon. Studien i seg er en av de første av sitt slag og resultatet er derfor av stor betydning at evaluera på ulike måte. Studien kommer til å ge kunnskaper om hvordan deltakerne opplevde deltakelsen og hvis de opplever noen forendring i deres dagliga liv etter at ha deltatt i studien.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Sara Cederbom

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 1 av 1