Cristin-prosjekt-ID: 533886
Registrert av: REK Sist endret: 15. februar 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 533886
Registrert av: REK Sist endret: 15. februar 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Virkning av vitamin D og fedme på blærekreft; risiko og overlevelse

prosjektleder

Randi Gislefoss
ved Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/2233

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2017 Slutt: 31. desember 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Virkning av vitamin D og fedme på blærekreft; risiko og overlevelse

Populærvitenskapelig sammendrag

Urinblærekreft er den fjerde hyppigste kreftformen hos menn i USA. I Norge har forekomsten økt for menn men i mindre grad blant kvinner i løpet av de siste 10 årene. Urinblærekreft har den høyeste tilbakefallsraten av alle kreftformer og er derfor den mest kostbare kreftsykdom å behandle på per pasient basis. De viktigste risikofaktorene for urinblærekreft er røyking og yrkesmessig eksponering for blant annet aromatiske aminer. Lavt serumnivå av vitamin D og fedme er foreslått som mulige risikofaktorer. Videre kan hormonet leptin, som er involvert i regulering vekt, være involvert i urinblærens kreftutvikling. Vi planlegger å analysere data fra Kreftregisteret og serumprøver fra Janus serumbank, med formål å undersøke om lav vitamin D og fedme kan påvirke urinblærekreftrisiko og overlevelse. Forebygging av nye blærekreftkasus og reduksjon av tilbakefallsraten vil være av stor nytte for denne pasientgruppen.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Randi Gislefoss

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning

Trude Eid Robsahm

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning

Hilde Langseth

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
Aktiv cristin-person

Bettina Kulle Andreassen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning

Elisabete Weiderpass

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
1 - 5 av 11 | Neste | Siste »