Cristin-prosjekt-ID: 533994
Sist endret: 8. januar 2021, 11:12

Cristin-prosjekt-ID: 533994
Sist endret: 8. januar 2021, 11:12
Prosjekt

Rare HNF1A variants from Danish exomes

prosjektleder

Ingvild Aukrust
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Bergen

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Medisinsk molekylærbiologi • Medisinsk genetikk • Cellebiologi

Kategorier

Prosjektkategori

 • Grunnforskning

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. august 2016 Slutt: 31. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Rare HNF1A variants from Danish exomes

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ingvild Aukrust

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Alba Kaci

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Lise Bjørkhaug Gundersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sikkerhet, kjemi- og bioingeniørfag ved Høgskulen på Vestlandet

Pål Rasmus Njølstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
1 - 4 av 4