Cristin-prosjekt-ID: 534012
Sist endret: 15. januar 2019, 13:43

Cristin-prosjekt-ID: 534012
Sist endret: 15. januar 2019, 13:43
Prosjekt

Novel mechanisms for the regulation of HNF1A by SUMOylation

prosjektleder

Ingvild Aukrust
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Bergen

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Cellebiologi • Molekylærbiologi

Kategorier

Prosjektkategori

 • Grunnforskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2014 Slutt: 31. juli 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Novel mechanisms for the regulation of HNF1A by SUMOylation

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ingvild Aukrust

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Pål Rasmus Njølstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Lise Bjørkhaug Gundersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sikkerhet, kjemi- og bioingeniørfag ved Høgskulen på Vestlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Alba Kaci

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
1 - 4 av 4

Resultater Resultater

The E3 SUMO ligase PIASy is a novel interaction partner regulating the activity of diabetes associated hepatocyte nuclear factor-1a.

Kaci, Alba; Keindl, Magdalena; Solheim, Marie Holm; Njølstad, Pål Rasmus; Bjørkhaug, Lise; Aukrust, Ingvild. 2018, Scientific Reports. HAUKELAND, HVL, UIBVitenskapelig artikkel

The E3 SUMO ligase PIASy regulates the activity and stability of the transcription factor hepatocyte nuclear factor 1-alpha.

Kaci, Alba; Njølstad, Pål Rasmus; Aukrust, Ingvild; Bjørkhaug, Lise. 2017, Diabetes kongress. UIBPoster
1 - 2 av 2