Cristin-prosjekt-ID: 534490
Sist endret: 19. juni 2019 12:00

Cristin-prosjekt-ID: 534490
Sist endret: 19. juni 2019 12:00
Prosjekt

Portretter av pedagogikkundervisningens praksis i BLU. Deltidsstudentenes praksisfortellinger

prosjektleder

Wenche Aasen
ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag

Emneord

Arbeidsplasslæring • Lærende organisasjon i praksis • Faglig skjønn

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. desember 2016 Slutt: 31. august 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Portretter av pedagogikkundervisningens praksis i BLU. Deltidsstudentenes praksisfortellinger

Vitenskapelig sammendrag

Denne delen av prosjektet har som mål å få innsikter i deltidsstudentenes erfaringer med praksisfeltet og utvikling av profesjonell barnehagekompetanse/handlingskompetanse i det pedagogiske arbeidet med barna.​

Hvilke fortellinger fortelles når deltidsstudentene i 2. studieårs praksis erfarer at de bruker faglig skjønn og dømmekraft i det pedagogiske arbeidet i barnehagen

Metode

Kvalitativ metode- analyse av praksisfortellinger

prosjektdeltakere

prosjektleder

Wenche Aasen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Johanna Birkeland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 2 av 2