Cristin-prosjekt-ID: 534572
Registrert av: SPREK Sist endret: 20. desember 2018 00:00 Sist endret av: ukjent

Cristin-prosjekt-ID: 534572
Registrert av: SPREK Sist endret: 20. desember 2018 00:00 Sist endret av: ukjent
Prosjekt

Høydosebehandling med autologstamcellestøtte eller konsoliderende konvensjonell kjemoterapi for primært CNS lymfom- en randomisert fase III studie

prosjektleder

Anne Kirsti Blystad
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/1953

Kategorier

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 3

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2017 Slutt: 31. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Høydosebehandling med autologstamcellestøtte eller konsoliderende konvensjonell kjemoterapi for primært CNS lymfom- en randomisert fase III studie

Populærvitenskapelig sammendrag

Lymfekreft i hjernen, hjernehinner, ryggmarg og øyne er en sjelden og alvorlig sykdom. Behandlingsresultatene er generelt dårligere enn for lymfekreft lokalisert utenfor hjernen, sannsynligvis pga. blodhjernebarrieren. Standard behandling har hittil vært cellegiftbehandling evt. kombinert med strålebehandling mot hjernen, men mange pasienter får tilbakefall. Dette er en randomisert fase III studie hvor formålet med studien er å undersøke om cellegiftbehandling med etterfølgende høydosebehandling med autolog stammcellestøtte (HMAS) (Behandling B) er bedre enn cellegiftbehandling uten stamcelle støtte (Behandling A) for pasienter med primær lymfekreft i hjernen og som ikke er behandlet tidligere. Alle pasientene får først en innledende behandling med 4 cellegiftkurer/antistoff som passerer blod/hjernebarrieren, og deretter en etterbehandling, hvor det ved loddtrekning bestemmes om etterbehandlingen blir cellgift (behandling A) eller HMAS (behandling B).

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anne Kirsti Blystad

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Alexander Fosså

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Harald Holte

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Unn-Merete Fagerli

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF
1 - 4 av 4