Cristin-prosjekt-ID: 534757
Sist endret: 24. februar 2017, 08:48

Cristin-prosjekt-ID: 534757
Sist endret: 24. februar 2017, 08:48
Prosjekt

The multiethnic community: Exclusion or inclusion of immigrants

prosjektleder

Susanne Søholt
ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet - storbyuniversitetet

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 9.630.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 217149

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. juli 2012 Slutt: 31. desember 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

The multiethnic community: Exclusion or inclusion of immigrants

prosjektdeltakere

prosjektleder

Susanne Søholt

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet - storbyuniversitetet

Mariann Villa

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NTNU Samfunnsforskning AS

Brit Lynnebakke

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet - storbyuniversitetet
Aktiv cristin-person

Kristian Tronstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet - storbyuniversitetet

Aadne Aasland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 5 av 5