Cristin-prosjekt-ID: 534971
Registrert av: REK Sist endret: 29. januar 2019, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 534971
Registrert av: REK Sist endret: 29. januar 2019, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Analyse av minisatellimutasjoner og epigenetiske endringer i triader fra MoBa - Fokus på fars bidrag til genetiske og epigenetiske endringer hos barnet

prosjektleder

Kristine Bjerve Gützkow
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2013/1830

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 10. oktober 2013 Slutt: 1. mars 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Analyse av minisatellimutasjoner og epigenetiske endringer i triader fra MoBa - Fokus på fars bidrag til genetiske og epigenetiske endringer hos barnet

Populærvitenskapelig sammendrag

Det overordnede målet med studie er å beskytte det nyfødte barnet mot helseproblemer forårsaket av fars livsstil. Genetiske og epigenetiske konsekvenser for paternell miljøeksponering skal analyseres ved hjelp av avanserte genetiske og epigenetiske metoder. Vi har tidligere utført et lignende studie på minisatellittmutasjoner som ble utført på en liten kohort, BraMiljø, der de oppsiktsvekkende resultatene nylig ble publiserte i FASEB J. (J.O. Linschooten et al., FASEB J., 2013). Denne søknaden omfatter nye og flere triader (400 mor, far og barn) fra Mor og barn-kohorten (MoBa) og som inkluderer flere og mer omfattende analyser for å verifisere og undersøke grundigere de nylig publiserte funnene. Vi ønsker å bekrefte at mutasjonene fra far som er forårsaket av fars røyking, alder eller livsstil blir overført til barnet. Vår ambisjon er å identifisere de paternelle faktorene som er viktigst for barnets helse, og dermed forhindre og forebygge helserisiko for den neste generasjon.

Tittel

Exposure of the father and implications for the child: Analysis of genetic and epigenetic changes in triads-a case-control study

Populærvitenskapelig sammendrag

To test whether paternal tobacco smoking results in an increased incidence of de novo mutations or epigenetic changes in the offspring and to protect the new-born child from disease caused by father's lifestyle. Genetic and epigenetic consequences of paternal environmental exposure will be studied by advanced genetic (next generation sequencing) and epigenetic methods (miRNA and DNA-methylation). We will extend our recent and ground-breaking results from analysis of minisatellite mutations in a small cohort BraMiljø (J. O. Linschooten et al., FASEB J. (2013)), to whole genome sequencing of triads of 20 mothers, fathers (10 smokers + 10 non-smokers) and their children, selected from the MoBa study. Further, the objective is to confirm that mutations from the father due to his smoking are transmitted to the child. From our recent animal in vitro fertilization findings, we will also explore whether epigenetic modifications in the child are associated with father's exposures. Our ambition is to identify paternal factors of major importance for the health of the child, thereby preventing health risk of new generations.

 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kristine Bjerve Gützkow

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for miljø og helse ved Folkehelseinstituttet

Roger W.L. Godschalk

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universiteit Maastricht

Andrew Schoenrock

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Health Canada

Andrea Rowan-Carroll

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Health Canada

Francesco Marchetti

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Health Canada
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »