Cristin-prosjekt-ID: 535132
Registrert av: SPREK Sist endret: 1. desember 2017 00:00 Sist endret av: ukjent

Cristin-prosjekt-ID: 535132
Registrert av: SPREK Sist endret: 1. desember 2017 00:00 Sist endret av: ukjent
Prosjekt

Fra PSA til STHLM3, ny praksis for utredning av prostatakreft

prosjektleder

Svein Reidar Kjosavik
ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

forskningsansvarlige enheter

 • Karolinska Institutet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/71

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. april 2017 Slutt: 31. desember 2027

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Fra PSA til STHLM3, ny praksis for utredning av prostatakreft

Populærvitenskapelig sammendrag

I dag brukes i hovedsak PSA som grunnlag for videre henvisning av pasienter til utredning for kreft i prostata. PSA har lav sensitivitet og spesifisitet. Menn med normal PSA men med aggressiv og behandlingskrevende kreft risikerer å ikke bli oppdaget. I tillegg blir menn uten kreft eller uten behandlingskrevende kreft utsatt for unødige utredninger og undersøkelser. Slik utredning kan bl.a. gi krevende komplikasjoner som blodforgiftning. En stor prospektiv studie i Stockholm har vist at i en forsknings-setting (med et selektert pasientmateriale) er et nyutviklet testbatteri for oppdaging av prostatakreft, STHLM3-testen, betydelig mer sensitiv og mer spesifikk enn PSA alene. Helse Stavanger HF skal i 2017 endre praksis fra å basere prioritering av pasienter med spørsmål om prostatakreft på PSA til STHLM3-svar. Dette gir et unikt grunnlag for forskning. Formålet med det foreliggende forskningsprosjektet er å analysere effektene av å innføre STHLM3-testen i ordinær klinisk praksis.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Svein Reidar Kjosavik

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Cathrine Alvær Vinje

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Svein Skeie

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Sissel I. E. Husebø

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Stavanger

Svein R. Kjosavik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
1 - 5 av 12 | Neste | Siste »