Cristin-prosjekt-ID: 535140
Registrert av: REK Sist endret: 26. september 2017 11:50

Cristin-prosjekt-ID: 535140
Registrert av: REK Sist endret: 26. september 2017 11:50
Prosjekt

Foreldres erfaringer med brannskader og behov for støtte på en brannskadeavdeling

prosjektleder

Lina Sophie Toft Lernevall
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/54

Finansiering

 • Helse Vest RHF
  Prosjektkode: 912138

Kategorier

Prosjektkategori

 • Doktorgradsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Kontaktinformasjon

Sted
Lina S. D. Lernevall

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. februar 2017 Slutt: 31. januar 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Foreldres erfaringer med brannskader og behov for støtte på en brannskadeavdeling

Populærvitenskapelig sammendrag

Parent experience of burn injury in their child and perceived needs for support during hospitalization at a burn care centre

Tittel

Parent experience of burn injury in their child and perceived needs for support during hospitalization at a burn care centre

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Lina Sophie Toft Lernevall

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Lina Sophie Daugaard Lernevall

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Pia Dreyer

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Aarhus Universitet
Aktiv cristin-person

Asgjerd Litlere Moi

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Aktiv cristin-person

Eva Gjengedal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
1 - 5 av 5