Cristin-prosjekt-ID: 535142
Registrert av: REK Sist endret: 21. februar 2019, 21:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 535142
Registrert av: REK Sist endret: 21. februar 2019, 21:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Fra laboratoriet til real-life psykofysiologisk regulering av stress og kognitive funksjoner i hverdagslivet

prosjektleder

Josef Bless
ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Bergen

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/76

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. februar 2017 Slutt: 30. juni 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Fra laboratoriet til real-life psykofysiologisk regulering av stress og kognitive funksjoner i hverdagslivet

Populærvitenskapelig sammendrag

I dette prosjektet skal det undersøkes sammenhengen mellom kognitive og psykofysiologiske målinger på lab og i hverdagslivet. Dette vil gi ny kunnskap om hvordan målingene fra laboratoriet samsvarer med målingene i den virkelige verden noe som kalles for økologisk validitet. Forsøkspersonene blir først testet på laboratoriet med et kognitivt testbatteri og spørreskjema, samt måling av den elektriske aktiviteten i hjertet (EKG). Deretter får deltakerne en 24-timers kartlegging av deres hjerterate (via actiheart) hvor de ved bestemte tidspunkt samtidig vil utføre en kognitiv test på en iPod touch. Slik kan vi finne ut hvordan stressnivået påvirker kognitive egenskaper i det virkelige livet og i nåtid, noe som kalles "ambulatory assessment" i forskningen.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Josef Bless

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Bergen

Kristian Lindaas Sørensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Berge Osnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
1 - 3 av 3