Cristin-prosjekt-ID: 535144
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020, 15:26 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 535144
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020, 15:26 Sist endret av: REK
Prosjekt

Neprilysin ved hjertesvikt

prosjektleder

Christian Hall
ved Vestre Viken HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Vestre Viken HF

forskningsansvarlige enheter

 • Vestre Viken HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/2264

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 4

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. februar 2017 Slutt: 4. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Neprilysin ved hjertesvikt

Populærvitenskapelig sammendrag

Neprilysin (NEP) er et enzym som bryter ned bl.a. hjertehormoner. Det er nylig påvist at medsinen Entresto, hemmer NEP og er en angiotensin II reseptor blokker, bedrer prognosen for pasienter med hjertesvikt. Det er behov for mer kunnskap om detaljene i hjertehormonene, NEP mengde- og aktivitet, samt Angiotensin. Påvirker Entresto mengden av hjertehormoner i blodet? Kan forholdet mellom BNP og NT-proBNP gi oss informasjon om NEP mengde/-aktivitet generelt og under Neprilysin hemmende behandling? Vi ønsker å belyse ovenstående ved et enkeltsenter, prospektivt, observasjonelt, åpent studie som ser på effekten av Entresto på hjertehormoner, NEP konsentrasjon- og aktivitet samt konsentrasjonen av Angiotensin I og II. Det vil bli tatt gjentatte blodprøver under standardiserte forhold ved hvert besøk annenhver uke i 8 uker (=5 besøk) Resultatene settes i sammenheng med start av Entresto (besøk 2), pasientenes sykehistorie, funn ved klinisk undersøkelse og ekko.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Christian Hall

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Vestre Viken HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Vestre Viken HF

Ingeborg Haugli

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Vestre Viken HF
1 - 2 av 2