Cristin-prosjekt-ID: 535234
Registrert av: REK Sist endret: 3. april 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 535234
Registrert av: REK Sist endret: 3. april 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Konsentrasjon av tranexamsyre i blodet når medikamentet påføres sårflater etter fjerning av overskuddshud etter massivt vekttap

prosjektleder

Hilde Pleym
ved St. Olavs Hospital HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • St. Olavs Hospital HF

forskningsansvarlige enheter

 • Aleris AS

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/31

Kategorier

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 4

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. februar 2017 Slutt: 26. juli 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Konsentrasjon av tranexamsyre i blodet når medikamentet påføres sårflater etter fjerning av overskuddshud etter massivt vekttap

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet inngår i en serie studier hvor man ser på effekt og mulige bivirkninger av det blodstillende medikamentet tranexamsyre når det påføres kirurgiske sårflater fremfor å gi det intravenøst. Her ønsker vi å analysere mengde medikamentet som går over i blodbanen ved å påføre medikamentet på sårflater - både ved å fylle sårhulen med en bolus fortynnet medikament, og ved å fukte sårflatene med noe mer konsentrert medikament. For maksimal absorpsjon bruker vi pasienter som fjerner overskuddshud på buken etter massivt vekttap, da disse har meget store sårflater. En metode for analyse av tranexamsyre i serum etableres ved avdeling for klinisk farmakologi ved St Olavs Hospitall for å kunne detektere tranexamsyre langt under terapeutisk nivå. Vi ønsker å sammenlikne serumkonsentrasjon etter de to topikale påføreingsmåtene med serumkonsentrasjonene etter intravenøs rutineadministrasjon, og bruker hofteprotesepasienter som kontrollgruppe da disse får intravenøs tranexamsyre som rutine.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Hilde Pleym

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved St. Olavs Hospital HF

Kjersti Ausen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 2 av 2