Cristin-prosjekt-ID: 535241
Registrert av: REK Sist endret: 2. mars 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 535241
Registrert av: REK Sist endret: 2. mars 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

MR som bildediagnostisk verktøy hos barn med tvangslidelse før behandling

prosjektleder

Nor Christian Torp
ved Vestre Viken HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Vestre Viken HF

forskningsansvarlige enheter

 • RBUP Øst og Sør

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/1887

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 31. oktober 2016 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

MR som bildediagnostisk verktøy hos barn med tvangslidelse før behandling

Populærvitenskapelig sammendrag

Tvangslidelse (Obsessive-Compulsive Disorder [OCD]) er en hyppig forekommende psykisk lidelse (1-3 % av barnebefolkningen) ofte debut i barnealderen og et kronisk forløp hos 40-60 %. Symptomene består av repetitive tvangstanker og tvangshandlinger eller ritualer. Formålet med studien er å undersøke hjernens anatomi målt med hvit substans, videre undersøkelse av hjernens "resting state" og alvorlighetsgrad av OCD-symptomer før behandlingen. Dette gjøres ved hjelp av "Whole brain volumetry" och diffraktions tensor imaging samt resting state med funktionell MRI i sentralnervesystemet. Tidligere studier har vist at mange deler av hjernen er påvirkede ved OCD i barn og ungdomsårene, og att studiene delvis er motsetningsfulle. Det er av særlig interesse at vi også bedre forstår om bristende behandlingssvar og motivasjon henger sammen med biologiska faktorer.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Nor Christian Torp

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Vestre Viken HF

Ole Andreas Andreassen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Ketil Hanssen-Bauer

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Akershus universitetssykehus HF

Ingrid Agartz

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 4 av 4