Cristin-prosjekt-ID: 535246
Registrert av: REK Sist endret: 11. april 2018, 14:25

Cristin-prosjekt-ID: 535246
Registrert av: REK Sist endret: 11. april 2018, 14:25
Prosjekt

Infeksjonssykdommers epidemiologi i Østfold

prosjektleder

Geir Bukholm
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/343

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mars 2016 Slutt: 1. mars 2026

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Infeksjonssykdommers epidemiologi i Østfold

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet er en registerbasert studie som skal gi kunnskap om forekomst, insidens og dødelighet av infeksjonssykdommer i Norge, med hovedvekt på Østfold. Vi vil koble opplysninger fra ulike helseregistre med medisinsk-mikrobiologiske laboratoriedata for pasienter som er bosatt i Østfold og registrert med en infeksjonsdiagnose i et eller flere av registrene fra 2008-2014. For å se på utvikling av dødelighet av infeksjonssykdommer over tid vil vi bruke data fra Dødsårsaksregister for hele Norge fra 1960-2014. Vi vil også koble data fra ulike registre for å se på 30-dagers dødelighet etter en infeksjonssykdom. Videre vil vi se på antibiotikabruk i primærhelsetjenesten knyttet til utvikling av visse typer antibiotikaresistens, samt forekomst av helsetjenesteassosierte infeksjoner ved et enkelt sykehus. Prosjektet vil bruke deskriptive statistiske analyser og regresjonsanalyser for å besvare forskningsspørsmålene.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Geir Bukholm

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Christine M. Jonassen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Østfold HF

Sara Molvig Debes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for virologi ved Folkehelseinstituttet

Jon Birger Haug

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Francesco Di Ruscio

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo
1 - 5 av 24 | Neste | Siste »